Totutusta on vaikea luopua

Voiko lean-ajattelulla pelastaa ihmishenkiä?

Noin 100 terveydenhuollon ammattilaista ja minä osallistuimme Joensuussa 21.10.2015 lean-ajattelun seminaariin. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Lean-yhdistys ry ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (P-KSSK). Tilaisuuden aihe ”lean-ajattelun hyödyntäminen terveydenhuollossa” oli luonnollisesti houkuttanut paikalle auditoriollisen alan väkeä. Arvaan, että he kuuntelivat esitystä potilaiden hoitoketjun sujuvoittamisen näkökulmasta – itse olin kiinnostunut siitä, kuinka henkilöstöjohtaminen puhujien näkökulmasta tuodaan esille.

-Totutusta on vaikea luopua. Näin kiteytti lean-ajattelun omaksumisen ytimen Armilan kuntoutuskeskuksen johtaja, ylilääkäri Jouko Saramies. Saramiehen näkemyksen mukaan meillä suomalaisilla on kehitettävää ongelmien olemassaolon myöntämisessä ja niiden esiintuomisessa rakentavalla tavalla. Saramies kertoi myös huomanneensa totuttujen työtapojen muuttamisessa samoja piirteitä kuin elintapojen muuttamisessa – kyllä laihduttaminen voi olla joskus vaikeaa. Valtakunnallisen Lean-palkinnonkin saaneen kuntoutuskeskuksen johtaja Saramies myös painotti sitä, että ilman valmentavaa johtamista ei ole leania. Tämä vahvisti entisestään omaa ennakko-olettamustani siitä, että yritysjohtamisessa ja joukkueurheilussa on yllättävän paljon yhteistä.

Oma erityisosaamiseni painottuu teollisuuteen, siellä asiakkaan saama arvo muodostuu usein tuotteen läpimenoajan terävöittämisestä. Terveydenhuoltomaailmassa pistetäänkin astetta vakavammaksi – lean-ajattelulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Odottaminen ensiavussa ei tuota arvoa potilaalle vaan on hengenvaarallista. Jokainen päivystyksessä vietetty tunti nostaa kuolleisuutta. Tämän toivat esille sekä seminaarin pääpuhuja englantilainen lääkäri ja lean-konsultti Paul Jarvis että HYKS:n päivystys- ja valvontaklinikkaryhmän johtaja Veli-Pekka Harjola. Voiko mikään olla tärkeämpää, kuin pelastaa ihmishenkiä? Tässä lienee yksi erinomaisen pätevä argumentti lean-ajattelun puolesta.

Muutoksella on oltava tavoite. Vaikka tavoite olisi tuotteen läpimenoajan lyhentäminen tai peräti ihmishenkien säästäminen niin tutusta tavasta toimia voi olla vaikeaa luopua. Saramiehen mukaan matka lean-ajatteluun on kuin aarteen etsintää. Tiedetään tavoite, mutta matkalla kohdataan esteitä ja sumuisia alueita. Muutoksen aikaansaaminen ja tavoitteeseen pääsy, aarteen löytäminen siis vaatii välillä haparointiakin uuden toimintamallin luomisessa. Suomen lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Arsalo kiteytti asian: -Vanhan toisto ei auta, vanhoilla tavoilla ei saada uusia tuloksia. Oman käsitykseni mukaan tämän ymmärtäminen on lähtökohta muutokselle ja sen ymmärtämiselle - totutusta kannattaa joskus luopua.

Maria Mustajärvi
Maria Mustajärvi Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin