Tuota arvoa katse päämäärässä

1024 538 Tero Pippola

Jokainen leaniin perehtynyt on törmännyt lausahduksiin, joissa kehotetaan ymmärtämään asiakkaalle tuotettava arvo. On tiedettävä, mistä asiakas on valmis maksamaan ja pyrittävä maksimoimaan arvontuotanto. Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan arvovirtaa tarkemmin ja huomataan omin silmin, missä arvontuotanto on joko kokonaan keskeytynyt, tai vaiheen ympärille on kertynyt jotakin leanin seitsemästä hukasta.

Hukkaan ja yksittäisen työvaiheen asiakasarvoon keskittyminen voi viedä huomion itse päämäärältä – liiketoiminnan tavoitteilta. Asiakasarvon kasvattaminen on toki keskeinen osa liiketoimintatavoitteita, mutta sen kääntöpuolella ei ole kaikkien hukkien minimointi. Joskus voi olla tarpeen lisätä jotakin hukkaa, jotta sillä mahdollistetaan parempi arvon tuottaminen. Katse ei saa karata päämäärästä.

Asiakasarvon kaksi puolta

Asiakkaat arvottavat eri asioita eri painoarvoin. Toisen asiakkaan painottaessa hintaa, toisen vaakakupissa painaa enemmän nopeat toimitusajat. Kolmas on valmis maksamaan enemmän ja odottamaan saadakseen juuri tietyn tuotteen. Neljäs voi tinkiä kaikista edellä mainituista, kunhan palvelukokemus on priimaa. Asiakas määrittää arvon.

Yrityksen täytyy tuntea asiakkaansa. Tuottavuuden näkökulmasta kiinnostus kohdistuu asiakasarvon muodostumiseen läpi arvovirran. Teollisuudessa virtaustehokkuutta voidaan tarkastella yksittäisen osan näkökulmasta. Virtaustehokkuuden tavoittelussa ja arvoa tuottamattoman ajan eli hukan poistamisessa on oltava tarkkana. Yksittäisellä osalla voi olla eri virtaustehokkuusvaatimus. Joidenkin materiaalien tai osien pitkät toimitusajat voivat edellyttää suurempaa varastoa. Osien valmistus suoraan kokoonpanoon oikea-aikaisesti minimoisi varaston, mutta erilaisista valmistusajoista ja kapasiteetista johtuen jonkinlaista varastoa joudutaan ylläpitämään. Yrityksen tehtävänä on kasvattaa asiakasarvoa mahdollisimman kannattavasti ja riskejä halliten.

Asiakasarvo ja kannattavuus – kolmen kauppa

Asiakas haluaa vaatimukset täyttävän tuotteen oikeaan aikaan. Ihannetilanteessa yritys kykenisi tuottamaan vaaditun arvon välittömästi kuin nappia painaen. Tämä on kuitenkin harvoin mahdollista.

Vakiotuotteiden kohdalla haasteina ovat kysynnän vaihtelut ja valmistuotevarastoon sitoutunut pääoma. Spesifikaation mukaan tehtävissä tuotteissa asiakas tiedostaa joutuvansa odottamaan aina jonkin aikaa. Palvelun kohdalla asiakas toivoo pääsevänsä mahdollisimman nopeasti palveltavaksi. Tähän vaikuttaa edessä oleva jono ja yrityksen kyky reagoida kysynnän muutoksiin. Jonoton palvelu on usein kallis toteuttaa. Yritys joutuu siis aina tasapainoilemaan asiakasarvon maksimoimisen ja kannattavuuden välillä.

Leanissä on kyse tämän kokonaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. Tuottavuuden, kannattavuuden ja asiakasarvon aikaansaaminen onkin kolmen kauppa:

 1. Odottavatko asiakkaat ja kuinka kauan?
 2. Odottavatko työntekijät tai koneet ja ovatko ne aina valmiina seuraavaan mahdolliseen työhön?
 3. Odottavatko tilaukseen liittyvät raaka-aineet ja osat jatkojalostukseen pääsemistä?

Valinnat ovat riippuvaisia tavoitteista ja strategiasta. Virtauksen ja vaihtelun ymmärtäminen auttaa hyväksymään käyttämättömän kapasiteetin ja tietyn määrän keskeneräistä työtä johonkin kohtaa arvovirtaa. Kun ymmärretään syy-seuraus-suhteita, on helpompaa asettaa seuraavia tavoitetiloja paremman virtauksen saamiseksi ja keskeneräisen työn vähentämiseksi.

Tuota asiakkaalle ja liiketoiminnalle arvoa

Oletko koskaan pohtinut, että eihän leanillä vain pilata mitään? Huolen taustalla voi olla aidot kokemukset, joissa kehittäminen on vienyt aivan väärään suuntaan. On lähdetty toteuttamaan leaniä ymmärtämättä päämäärää. Asiakasarvon maksimointiin ja hukan poistamiseen ei tule kompastua päämäärän kustannuksella. Virtauksen ja vaihtelun ymmärtäminen auttaa päämäärän tavoittelussa. Se on tie parempaan arvon tuottamiseen sekä asiakkaalle että omalle liiketoiminnalle.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

  Lean konkretisoituu vasta tavoitetiloissa »

  1024 538 Tero Pippola
  Tero Pippola,

  Yritys Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu neljä tuoteperhettä, jotka pitävät sisällään 20 erilaista mallia. Valmistusprosessi muodostuu osavalmistuksesta ja kokoonpanosta. Osavalmistuksessa yksitäiset osat kulkevat eripituisia reittejä pitkin. Joitakin…

  Lean ja vaatimus oppimisen nopeudesta »

  1024 538 Tero Pippola
  Tero Pippola,

  Meillä jokaisella on henkilökohtainen käsitys parhaista oppimistavoista. Yksi oppii näkemällä, toinen kuulemalla ja kolmas tekemällä. Leanin kohdalla voidaan tehdä yleistys – lean opitaan oikeasti vasta…