Verkkovalmennukset

Käytännönläheiset Lean-verkkovalmennukset soveltuvat käytettäviksi kaikille toimialoille. Valmennukset on suunnattu toimihenkilöille, jotka pystyvät vaikuttamaan organisaation toimintaan ja ne toteutetaan yrityskohtaisina verkkovalmennuksina (Microsoft Teams).

Leanin perusteet »

LEAN perusteet on käytännönläheinen valmennus, jossa tutustutaan leanin peruselementteihin; päämääriin, lainalaisuuksiin, periaatteisiin sekä työkaluihin ja menetelmiin.

Kanban »

Kanban on Lean-periaatteen mukainen tuotannon ajoitusjärjestelmä, joka auttaa määrittämään, mitä pitää tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä.

Tuottavuutta vaihtelun hallinnalla »

Tuottavuuden parantamisessa on kyse koko organisaation osaamisesta ja kyvystä oppia!

Parannus-KATA »

Parannus-KATA on vakioitu toimintamalli, joka nivoo yhteen strategisen ja operatiivisen tason sekä antaa mallin ja suunnan operatiiviselle toiminnalle

Andon-menetelmä »

Andon on menetelmä työntekijän tekemiä avunpyyntöjä varten. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden hidastaa tai keskeyttää työskentely ongelman havaittuaan.

Leanin käyttötuki »

Käyttötuesta voit kysyä leanista sinulle ajankohtaisista asioista tai muuten vain saadaksesi lisätietoa. Vastaamme vuosien ja satojen projektien kokemuksella.

ONNISTUMISIA, OLKAA HYVÄ!

Aitoa asiakaslähtöisyyttä rakentamassa
1024 538 Jyrki Koukkari

Vain laatu mahdollistaa kasvun
1024 538 Tero Pippola

Ei mutua, vaan aina mitattavaa!
1024 538 Jyrki Koukkari