Vain laatu mahdollistaa kasvun

1024 538 Tero Pippola

Vuosi 2019 oli reippaan kasvun vuosi. Muoviteollisuuden ruiskuvalumuotteja valmistava Muottituote Group Oy ylsi noin 7.2 miljoonan euron liikevaihtoon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 16 prosenttia. Kasvu jatkuu. Sen varmistamiseksi Muottituotteen Joensuun-tehtaalle on luotu laatu- ja johtamisjärjestelmä.

Muottituote Groupin tehtaat sijaitsevat Raumalla ja Joensuussa. Yhtiön kokonaisvahvuus on 60 työntekijää. Heistä 35 työskentelee Joensuussa.

Joensuun tehtaan ruiskuvalumuottien tuotannosta valtaosa myydään lääketeollisuudelle. Laadun ja tuotantoprosessin jäljitettävyydessä juuri lääketeollisuus on toimialoista vaativin. Näin siksi, että kyse on lopulta potilasturvallisuudesta, ihmishengistä.

 • Olimme tulleet siihen kasvun vaiheeseen, jossa johtamiselta vaaditaan entistä tarkempaa systemaattisuutta ja järjestelmällisyyttä, Muottituotteen Joensuun-tehtaan johtaja Tero Vanninen kiteyttää perustelut noin vuosi sitten käynnistetylle laatu- ja johtamisjärjestelmätyölle.

Hyvät lähtökohdat

Laatu on kaiken aikaa ollut osa Muottituotteen DNA:ta. Sitä se on ollut myös Tero Vanniselle itselleen; huippuosaaja ehti tulla sinuiksi äärimmäisten laatukriteerien kanssa liki 20-vuotisen Perlos-uransa aikana. Muottituotteen Joensuun-tehdasta Vanninen on johtanut noin 2,5 vuotta. Suomalaisena muottivalmistajana Muottituote on ykkönen niin teknologisessa osaamisessa kuin tuotannon kapasiteetissakin.

Tavoitteineen ja toimintaohjeineen laatu- ja johtamisjärjestelmä on keskeinen työkalu organisaation johtamisessa. Se luo punaisen langan arjen toiminnan, tavoitteiden seurannan ja tarvittavien uusien toimenpiteiden välille. Hyvin toimivallekin yritykselle laatu- ja johtamisjärjestelmä on jo nyt tuonut hyvää.

 • Toiminnan kehittämiseen on tullut uudenlaista systemaattisuutta, kun jatkuvan parantamisen työkalut on otettu käyttöön. Ja kun asiat on kerran asianmukaisesti dokumentoitu, niin ylläpito on kohtuullisen vaivatonta, Vanninen sanoo.

Yhteinen tavoite

Varmistetun ja jäljitettävän laadun kokonaisketjussa teknologian, koneiden ja laitteiden laadun varmistaminen ei riitä – intohimo laadun tekemiseen on kyettävä ulottamaan ennen muuta ihmisiin. Laatu- ja johtamisjärjestelmä onkin parhaimmillaan työkalu, jolla yrityskulttuuri, arvomaailma, asenne työhön ja suhtautuminen asiakkaisiin konkretisoituu koko organisaatiolle.

Muottituotteen Vanniselle sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on yksi ilonaiheista.

 • Työntekijät ovat olleet järjestelmän rakentamisessa täysillä mukana! Monella heistäkin on Perlos-tausta – tekeminen on tuttua, tiedetään, millaisesta vaateesta tässä on kysymys. Kommunikaatio henkilöstön kanssa on ollut alusta lähtien avointa.

”Työntekijät ovat olleet järjestelmän rakentamisessa täysillä mukana!”

Sunprofile kumppanina

Lääketeollisuutta palveleva alihankintateollisuus – siis myös Muottituote – on osa terveysteknologiaa. Muottituotteelle laatu- ja johtamisjärjestelmä on investointi, joka mahdollistaa mukanaolon kansainvälisessä kasvubisneksessä. Eikä nyt puhuta mistään pikkubisneksestä; suomalaisen terveysteknologian viennin arvo oli 2,2 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvu-uralla ollaan, ja tuotteista yli 80 prosenttia päätyy vientiin. Vientiin päätyy välillisesti myös suurin osa Muottituotteen Joensuun-tehtaan tuotannosta. Yhtiö on alallaan Suomen suurin muoviteollisuuden ruiskuvalumuottien valmistaja. Lähimmät kilpailijat löytyvät Tanskasta ja Ruotsista.

Laatu- ja johtamisjärjestelmän Muottituotteelle luonut Sunprofile Oy:n kehitysasiantuntija Tero Pippola kiteyttää asiakkaansa lähtötavoitteet kolmeen sanaan:

 • Kasvu, kehittyminen, asiakaskokemus.

Pippolan mukaan Muottituotteen alkuasetelmat lähteä luomaan laatu- ja johtamisjärjestelmää olivat erinomaiset:

 • Kyse on huippuosaajien organisaatiosta. Tuotteet ovat hyvät ja asiakkaiden luottamus yhtiöön kovalla tasolla. Oli oikea hetki ryhtyä dokumentoimaan käytäntöjä niin, että laatu kyetään osoittamaan myös dokumentoidusti asiakkaille. Muottituote lähti määrätietoisesti kehittämään toimintaansa asiakkaiden vaatimustason nousun myötä, Pippola muotoilee.

Vaikka laatu- ja johtamisjärjestelmään liittyvät vaateet olivat Muottituotteen Vanniselle tuttuja aiemmalta uralta, hän piti tärkeänä pestata työhön ulkoinen ammattilainen.

 • Maailma on muuttunut paljon sitten omien aikojen. Tiesin, että Sunprofilella ja Tero Pippolalla on tuorein näkemys ja kokemus siitä, mitä laatu- ja johtamisjärjestelmältä tänä päivänä vaaditaan. Jos olisimme lähteneet luomaan järjestelmää omatoimisesta, aikaakin olisi kulunut paljon pidempään.

Sunprofilen kanssa Muottituote sai laatu- ja johtamisjärjestelmänsä kuosiin noin vuodessa. Ensimmäinen asiakasauditointi pidetiin ennen joulua 2019. Seuraavaksi järjestelmälle hankitaan ulkoinen sertifiointi.

Muottituotteen ja Sunprofilen yhteistyö on saamassa jatkoa, kun myös Muottituotteen Rauman-tuotantolaitoksella ryhdytään laatimaan laatu- ja johtamisjärjestelmää. Kick Offia kaavaillaan kuluvalle vuodelle.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

  Onko sisäinen auditointi vain pakkopullaa kiireen keskellä? »

  1024 538 Tero Pippola
  Tero Pippola,

  Syksy on yrityksissä usein monella tapaa aktiivista aikaa. Jotkut yritykset ottavat käyttöön uusia koneita ja laitteita, kun taas toisilla on alkamassa laaja tuotannonohjausjärjestelmän päivitys- ja…

  Onko johtamisjärjestelmän sertifioinnista hyötyä? »

  1024 538 Tero Pippola
  Tero Pippola,

  Johtamisjärjestelmien sertifioinneilla on pitkä historia. Valmistavassa teollisuudessa ne ovat olleet jo kauan osa asiakasvaatimuksia läpi toimitusketjun. Tällä vuosituhannella sertifioinnit ovat yleistyneet muillakin aloilla, esimerkiksi sosiaali-…