Tuottavuutta vaihtelun hallinnalla -verkkovalmennus

Tuottavuuden parantamisessa on kyse koko organisaation osaamisesta ja kyvystä oppia! Tämä edellyttää, että ymmärretään vaihtelun merkitys kaikessa tekemisessä ja osataan ratkaista vaihtelua aiheuttavat syyt. Ratkaistaan, siis ei siirretä niitä uuteen paikkaan, jolloin nykyiset ongelmat monesti moninkertaistuvat. Vaihtelun hallinta soveltuu käytettäväksi kaikilla toimialoilla.

Tuottavuuden parantaminen perustuu

 • lainalaisuuksiin
 • tilastotieteisiin
 • systeemiajatteluun
 • oikeanlaisiin tavoitteisiin
 • systemaattisiin toimintamalleihin ja kokeiluihin
 • asiakkaisiin; opitaan yhdessä asiakkaiden kanssa
 • omien prosessien syvälliseen hallintaan, keskinäissuhteiden ymmärtämiseen sekä niiden hyödyntämiseen
 • jatkuvaan oppimiseen

Vaihtelun hallinnan hyötyjä

 • kokonaistuottavuus, tuotos/panos, paranee
 • ongelmat ratkaistaan, niitä ei siirretä paikasta toiseen
 • työn sujuvuus paranee
 • kapasiteetti lisääntyy
 • virtaustehokkuus paranee

Valmennus on suunnattu lähinnä toimihenkilöille, jotka pystyvät vaikuttamaan organisaation toimintaan. Valmennus toteutetaan yrityskohtaisena verkkovalmennuksena (Microsoft Teams).

Valmennuksen sisältö

 • mitä on vaihtelu
 • mitkä aiheuttavat vaihtelua
 • mitkä ovat perinteiset ”väärät” suojautumiskeinot vaihtelua vastaan
 • vaihtelun hallinnan hyödyt käytännössä, esimerkkejä

Ajankohta sovitaan tapauskohtaisesti.

Valmennuksen kesto: 1h

Hinta: 150 € (alv 0%)

Haluatko lisätietoja?

  ONNISTUMISIA, OLKAA HYVÄ!

  Aitoa asiakaslähtöisyyttä rakentamassa
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Vain laatu mahdollistaa kasvun
  1024 538 Tero Pippola

  Ei mutua, vaan aina mitattavaa!
  1024 538 Jyrki Koukkari