Jatkuva parantaminen on myös ilmastoteko

1024 538 Arto Pyykkö

Joensuun Vesi huolehtii lähes 70 000 ihmisen vesihuollosta. Vuosittain Joensuun Veden asiakkaat käyttävät vettä noin neljä miljoonaa kuutiota. Tuoreessa asiakastyytyväisyyskyselyssä peräänkuulutettiin ympäristövastuullisuutta. Siinäkin lean-toimintatavalla asioita voidaan oivallisesti kehittää.

Joensuun Vesi on Joensuun kaupungin liikelaitos ja viimeisen päälle palveluorganisaatio. Vesihuollon kaikki investointi- ja käyttökustannukset – veden hankinta, käsittely ja johtaminen, viemäröinti, jäteveden puhdistus sekä lietteen käsittely – katetaan asiakkailta perittävillä vesihuoltomaksuilla. Vesi on niin keskeinen osa arkeamme, että pidämme sitä itsestään selvyytenä. Hyvä vesihuolto on kaikkea muuta kuin simppeliä. Asiakkaalle tuotettava arvo on kaiken tekemisen ytimessä. Joensuun Vedessä lean-toimintakulttuurin omaksuminen jo vuosia sitten oli lopulta iso muutos.

– Ylipäätään perinteinen kuntatyö on ollut aika lailla kaavoihinsa kangistunutta. Asioita ei ole tehty jouhevasti, saati ketterästi. Enemmänkin on menty sillä asenteella, että tehdään asioita samoin kuin 30 vuotta sitten, Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen kärjistää.

”Resurssit on kyettävä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti niin, että asiakas maksaa vain siitä, mikä tuottaa hänelle arvoa”

Lemmetyinen tunsi lean -perusperiaatteet, kollegan vinkistä hän päätyi neuvonpitoon Sunprofile Oy:n Arto Pyykön kanssa.

– Koko työporukkamme, viitisenkymmentä työntekijää, kävi lean-tehdaskoulutuksen. Sen jälkeen valitsimme projektit, joissa leania lähdettiin konkreettisesti toteuttamaan.

Asiakastyytyväisyyden elementtejä

Joensuun Vesi kysyi viimeksi keväällä 2019 asiakkailtaan mielipiteitä veden laadusta, vesilaitoksen toiminnasta ja palveluista. Asiakaspalautteista huokui tyytyväisyys; veden laatu on erinomainen ja palvelu pelaa.

Juha Lemmetyiselle myönteinen palaute kertoo myös siitä, että liikelaitoksen lean-toimintatapa tuottaa konkreettisia tuloksia. Joensuun Veden yksi ensimmäisistä lean-projekteista liittyi vesimittarihuoltoon. Vesimittarien huolto- ja vaihtotöitä tehdään vuosittain noin 1 500 asiakkaalle. Asiakkaita ovat kaikki kotitalouksista teollisuuteen, kaupasta ja palveluista terveydenhuoltoon.

Joensuun Vedessä vesimittarihuoltoihin liittyvä palveluketju ulottuu asiakaspalvelusta työnjohtoon ja asentajiin. Vesimittauksen luotettavuus on asiakkaille kaiken a & o. Ja kun palvelua tarvitaan, palveluketjun pitää toimia saumattomasti kaikissa vaiheissa.

– Leanin avulla saimme palveluprosessiin suunnitelmallisuuden. Ajankäyttö tehostui selkeästi. Parantunut palvelu näkyy myös asiakkaille järjestelmällisyytenä ja ihan jo siinä, että pystymme antamaan palveluaikoja entistä nopeammassa syklissä.

Edelläkävijä

Juha Lemmetyinen on sitoutunut leaniin ja niin on myös hänen organisaationsa. Kuntaorganisaatiossa eletään tänä päivänä kustannustehokkuuden vaateiden paineessa. Siinä todellisuudessa hukka näkyy euroina – resurssit on kyettävä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti niin, että asiakas maksaa vain siitä, mikä tuottaa hänelle arvoa.

Jo neljä vuotta sitten Joensuun Vesi hankki käyttöönsä kaksi täyssähköautoa.

– Mittarihuoltoporukka ajaa paljon lyhyitä taajamamatkoja. Katsoimme ympäristön kannalta järkeväksi vähentää kuormitusta ja siirtyä sähköön.

Seuraavaksi Joensuun Vesi aikoo jatkaa yhteistyötään Sunprofilen kanssa liinaamalla varastonhallintaa ja materiaalitehokkuutta.

– Meillä on laaja huoltovarmuusvarasto kaikenlaisia häiriöpoikkeustilanteita varten. Varaston toimivuus ja kattavuus on äärimmäisen tärkeää, kaikki korjaustarpeet on huomioitava. Jos jotakin materiaaleja joudutaan erikseen lennättämään Joensuuhun, kustannukset ovat suuret. Vahinkojen ja kustannusten määrä voi pahimmillaan kasvaa kovastikin, jos vesihuollon katkos aiheuttaa esimerkiksi tuotannollisen laitoksen pysähtymisen.

Joensuun Veden on tunnettava asiakkaansa ja heidän tarpeensa hyvin, oli sitten kyse omakotiasukkaasta tai isosta tuotantolaitoksesta. Jatkuvan parantamisen liinimäisellä otteella Joensuun Vesi oli mukana myös SiunSoten vesikatkoharjoituksessa syyskuussa 2018. Syksyllä 2017 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa oli sattunut veden jakeluongelma. Siitä valpastuneina Joensuun Tikkamäellä järjestettiin ensimmäisenä sairaalana Suomessa vesikatkoharjoitus. Harjoitus toteutettiin vuoden suunnittelun jälkeen.

Harjoituksessa sairaalaan aiheutettiin todellinen vesikatkotilanne, ja katkon aikana vesi syötettiin sairaalaan tankkiautoista. Harjoitus onnistui hyvin. Saimme selkeää aikatietoa siitä, miten nopeasti varajärjestelmä pyörähtää käyntiin ja mitä yksityiskohtia on syytä jatkuvasti parantaa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

  Lean konkretisoituu vasta tavoitetiloissa »

  1024 538 Tero Pippola
  Tero Pippola,

  Yritys Oy:n tuotevalikoimaan kuuluu neljä tuoteperhettä, jotka pitävät sisällään 20 erilaista mallia. Valmistusprosessi muodostuu osavalmistuksesta ja kokoonpanosta. Osavalmistuksessa yksitäiset osat kulkevat eripituisia reittejä pitkin. Joitakin…

  Lean ja vaatimus oppimisen nopeudesta »

  1024 538 Tero Pippola
  Tero Pippola,

  Meillä jokaisella on henkilökohtainen käsitys parhaista oppimistavoista. Yksi oppii näkemällä, toinen kuulemalla ja kolmas tekemällä. Leanin kohdalla voidaan tehdä yleistys – lean opitaan oikeasti vasta…