Talousjohtaminen

SUUNNITELMALLISUUDELLA REAGOINTINOPEUTTA

Entä jos yrityksesi talous olisi paremmin ennustettavissa?

Taloutta pitää ennustaa, suunnitella ja johtaa. Tällöin muutoksiin on helpompi reagoida nopeammin ja tehdä oikeita päätöksiä.

Talousluvut syntyvät yrityksen toiminnasta. Talouden suunnittelu on perusta toiminnan suunnittelulle. Linkittämällä talousasiat suoraan yrityksen toimintaan syy-seuraus -suhteet avautuvat. Kun yrityksellä on tiedossa selkeät tavoitteet tuottojen ja kulujen osalta, toimintaa voidaan helpommin johtaa ja taloudesta tulee ennustettavampaa.

Sunprofile on talouden asiantuntija yrityksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa:

  • uuden yrityksen perustamislaskelmat
  • toimivan yrityksen kannattavuus- ja investointilaskelmat
  • yrityksen arvon määritys

Talouspäällikkö - talous aina ajantasalla

Koetko taloudenseurannan joskus työläänä ja vaikeana? Kutsu talouspäällikkö käymään! Talouspäällikkö -palvelumme pitää sinut ajantasalla yrityksesi taloudesta.

Laadimme 5 vuoden taloussuunnitelman, jonka toteutumista seuraamme yhdessä sovituin määräajoin esimerkiksi 6 kuukauden välein. Ennen jokaista palaveria päivitämme nykytilan menneeltä jaksolta, jonka analysoimme yhdessä. Tärkeintä on tehdä päätökset tarvittavista toimenpiteistä. Ne pohdimme yhdessä.  Kuulostaako helpolta? Sitä se on talouspäällikön kanssa!

Tähän mennessä:
  • 105 talousanalyysiä, rahoitusten suunnittelua ja rahoitushakemusta
Lue ja kommentoi blogia

Pyydä Terolta talouskatsaus

Kehitysasiantuntija Tero Pippola, Sunprofile Oy
 
 

Menestyksen avaimet

Kilpailukyky ja tuottavuus

LEAN Väylä® - Haluathan, että organisaatiosi on kilpailukyvyltään maailmanluokkaa?

Lue lisää

Laatujärjestelmät
 

Haluatko päästä eroon perinteisestä laatujärjestelmästä?

Lue lisää

Profile - sähköinen johtamisjärjestelmä

Entä jos sinun ei tarvitsisi käyttää aikaa ohjeiden etsimiseen?

Lue lisää

Digitime web - verkkopalvelut

Tule löydetyksi!

Lue lisää

HenkilÖstÖjohtaminen

Tekijöistä kehittäjiksi.
Yksilöistä joukkueeksi.

Lue lisää

Talousjohtaminen

Teot numeroiksi ja numerot teoiksi! 

Lue lisää

Yrityskauppa

Yhteistyöllä onnistut!

Lue lisää

IDEAN kaupallistaminen

Maailman parasta ideaa varten.

Lue lisää
 
Business Hack Hakkeroidaan busineksesi uudelle tasolle!