Jyrki Koukkari

Toimitusjohtajana ja yrittäjänä keskityn yrityksemme markkinointiin ja myyntiin sekä sisäiseen tuotekehitykseen. Tärkeä osa tehtävänkuvaani on etsiä ulkoisia yhteistyötahoja, jotka voivat kauttamme täydentää palvelutarjontaamme ja tuottaa näin asiakkaillemme arvoa. Asiakasprojekteissa olen mukana yrityskauppoihin liittyvissä toimeksiannoissa. Olen kiinnostunut organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä organisaatiokulttuureista. Minua kiinnostaa myös sosiaalinen media, sen kehittyminen ja hyödyntäminen osana ulkoista viestintää.

Aloitin työurani jo opiskeluaikana kansainvälisessä yrityksessä laatuinsinöörinä. Tämän jälkeen toimin yli 20 vuotta erilaisissa tuotannon johto- ja kehitystehtävissä teollisuusyrityksissä kansainvälisessä ympäristössä. Opettajan tehtävissä toimin sivutoimisesti yhdeksän vuotta. Yrittäjäksi siirryin vuonna 2004, jonka jälkeen olen tehnyt yhteistyötä yrittäjien kanssa sadoissa erilaisissa yrityksen elinkaareen liittyvissä projekteissa – olen perustanut yrityksiä, kehittänyt niiden toimintaa ja vienyt läpi omistajanvaihdoksia. Olen mukana muutamien yritysten hallitustyöskentelyssä.

Olen koulutukseltani insinööri, opintojeni pääpaino oli kone- ja laitesuunnittelussa. Pian valmistumisen jälkeen hankin pedagogisen opettajapätevyyden toimiessani sivutoimisena opettajana silloisessa Wärtsilän teknillisessä oppilaitoksessa. Osaamistani olen täydentänyt lukuisilla koulutuksilla ja kursseilla, jotka ovat liittyneet esimerkiksi yrityksen henkilöstö- ja talousjohtamiseen. Syvennän jatkuvasti omaa osaamistani tutustumalla ajankohtaisiin julkaisuihin ja luen ammattikirjallisuutta, jonka avulla kehitän yritykseni palveluja.

Millaista yhteistyötä voisimme tehdä?

  • Ota yhteyttä, kun haluat keskustella organisaatiosi kehittämisestä millä osa-alueella tahansa. Minulla on vahva yrityselämän tuntemus ja osaan yksinkertaistaa ja konkretisoida monimutkaisetkin asiat rennolla tavalla. Yhtiömme osaamisen ja kokemuksen lisäksi pystyn tarjoamaan asiakkaillemme myös verkostoni hyödyt. Yhdessä löydämme varmasti sinulle sopivan ratkaisun.
Jyrki Koukkari | Toimitusjohtaja | Sunprofile Oy

Jyrki Koukkari

Toimitusjohtaja ja yrittäjä
insinööri
Puh. 0400 700 150
jyrki.koukkari@sunprofile.fi
Joensuu

Blogi-kirjoitukset

Aitoa asiakaslähtöisyyttä rakentamassa

1024 538 Jyrki Koukkari

– Olimme olettaneet, mitä asiakas tarvitsee. Runsassanaisuuteen taipuvaisena tapasin selittää asiakkaille niitä asioita, jotka meidän…

Ei mutua, vaan aina mitattavaa!

1024 538 Jyrki Koukkari

Cobham Mast Systems (CMS) valitsi Leanin toiminnan kehitysmalliksi vuonna 2013. Nyt Lean on osa komposiittimastojärjestelmiä…

Lean-ajattelun mukaisen virtauksen kehittämisestä

LEAN-ajattelun mukaisen virtauksen kehittämisestä

1024 538 Jyrki Koukkari

Tuotevariaatioita, laatuvirheitä, pullonkauloja, kiiretilauksia, koneiden huoltotoimenpiteitä. Näistä tuotannon arki koostuu. Miten näiden asioiden olemassaolo pitäisi…