Teknologiatalo

Lähtötilanne:

Teknologiatalolla on omia, teknisesti vaativia tuotteita. Tuotevariaatioita ja varusteluita on paljon, räätälöinti on tilauskohtaista. Kysyntävaihtelut ovat suuria, markkinoiden tilanteen ennustaminen on vaikeaa. Solutuotannossa paikat täynnä keskeneräisiä tuotteita. Tilauksia tehdään rinnakkain, yleisvaikutelma tuotannossa on sekava. Läpimenoaika on pitkä ja vaihtelut suuria. Alihankintamaalaus ei pysy tavoitellussa rytmissä.

Tavoitteet:

Tilanteeseen halutaan selkeä muutos, kokonaisuuden kriittiseen tarkasteluun tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta. Lähtötilanteen ongelmakohtien tarkka analysointi ja selkeä suunnitelma sekavan ja tehottoman tuotannon selkeyttämiseksi. Projektilta halutaan ripeää etenemistä, jotta tuotannon tehostaminen saadaan LEANin mukaisesti toimivaksi mahdollisimman pikaisesti.

Tulokset:

Tuotanto virtautettiin, työvaiheessa tehdään yksi tilaus kerrallaan valmiiksi. Prosessin tahti tasapainotettiin 2-4 tuntiin tuotteessa riippuen. Päätuotteiden läpimenoaika lyheni 4 viikosta 7 päivään. Keskeneräinen tuotanto poistui lähes kokonaan. Tuotantoon luotiin LEAN-tauluihin perustuva tuotannonohjaus ja päivittäisjohtamisen rakenne. Työaika koko tehtaassa vakioitiin.Tutustu muihin onnistumisiin!