Konepaja 2

Lähtötilanne:

Konepaja valmistaa omia, teknisesti vaativia tuotteita ja tarjoaa lisäksi alihankintakoneistusta. Näköpiirissä oman päätuotteen voimakas volyymin kasvu nykyisestä 500 kappaleesta noin 2 000 kappaleeseen vuodessa. Tuottavuus ja toimitusvarmuus eivät ole tavoitellulla tasolla.

Tavoitteet:

Päätuotteen valmistuksen läpimenoajan lyhentäminen yhteen viikkoon. Valmistuskustannusten pienentäminen 10 prosentilla. Varastoarvojen puolittaminen. Järjestyksen, siisteyden ja turvallisuuden parantaminen. Päätuotteen valmistuksen muuttaminen varasto-ohjautuvuudesta tilausohjattavaksi.

Tulokset:

Tuotantoon luotiin suoraviivainen virtaus uudella koneryhmäasettelulla. Läpimenoaika lyheni 10 tuntiin, varastonarvo pieneni neljännekseen. Lähtötilanteessa tarvittiin 17 trukkiliikennöintiä/tilaus – LEAN-projektin jälkeen tarvittava trukkiliikenne tilausta kohti putosi kahteen. Tuotanto muutettiin tilausohjautuvaksi.Tutustu muihin onnistumisiin!