Koulu

Lähtötilanne:

Kaupungin EMO-luokka on alakouluikäisille tarkoitettu erityisopetuksen pienluokka. Luokkaan tullaan tilanteessa, jossa oman koulun tukitoimet ovat riittämättömät ja tilanne on kriisiytynyt.  Laaja toimijoiden ryhmä: erityisopettaja, lastensuojelu, ohjaaja, psykiatrinen hoito. Luokalle pääsyn kriteerit, erityisopetuksen tarvittava kesto ja paluu omaan lähikouluun ovat prosessina epäselvät. Jakso EMO-luokassa venyy monen lapsen kohdalla huomattavan pitkäkestoiseksi. EMO-luokka ei pysty ottamaan uusia oppilaita erityisopetukseen.

Tavoitteet:

Toimintaprosessin selkeyttäminen: kuka EMO-luokkaan voi tulla ja miten tilanteen seuranta sekä vastuut eri toimijoiden välillä organisoidaan. Oppilaan kuntoutuminen ja sitä kautta nopeampi palaaminen omaan lähikouluun. Prosessin selkeyttämisen tavoitteena on, että EMO-luokkaan pystytään ottamaan uusia, paljon tukea tarvitsevia oppilaita.

Tulokset:

Luotiin selkeät kriteerit siihen, miten polku EMO-opetukseen avautuu. Kouluille toimintaohje, miten emotionaalisesti oireilevan oppilaan kohdalla toimitaan. Konkreettinen toimintatapamuutos: aiemmassa toimintamallissa resurssit olivat samassa paikassa ja oppilaat liikkuivat. Uudessa toimintamallissa resurssit liikkuvat ja oppilaat voivat pysyä omissa kouluissaan. Omassa lähikoulussa opiskelu on vaikuttanut myönteisesti lasten kuntoutumiseen. Samalla oppilaiden kuljetuskustannukset ovat pienentyneet.Tutustu muihin onnistumisiin!