Konepaja 1

Lähtötilanne:

Konepaja valmistaa omia, teknisesti vaativia tuotteita. Asiakaskysynnän kausivaihtelut ovat suuria. Hintakilpailu kiristyy koko ajan, ja toimitusaikavaatimukset tiukentuvat. Konepajan kannattavuus on heikentynyt. Ilman tavoitteellisia toimenpiteitä yritys uhkaa menettää markkinaosuuttaan. Koko toimintakulttuurin kriittinen tarkastelu tarpeen, LEAN-projektin käynnistäminen.

Tavoitteet:

Kokoonpanovaiheiden tasapainotus. Vakiotuotteen läpimenoajan puolittaminen. Selkeiden työohjestandardien ja tarkastusohjeiden laatiminen. Työergonomian parantaminen.

Tulokset:

Kokoonpanotehtaan layout uusittiin kokonaan. Vakiotuotteen läpimenoaika lyheni 20 tunnista 5 tuntiin. Tehtaan järjestys, turvallisuus ja siisteys paranivat; turha tavara saatiin pois ja tarvikkeet lähelle kulutusta. LEAN-tiimi toimii aktiivisesti, muutokset ovat lisänneet työntekijöiden motivaatiota ja tyytyväisyyttä.Tutustu muihin onnistumisiin!