Terveyskeskus

Lähtötilanne:

Terveyskeskuksen kotiutuskuntoisten potilaiden kotiuttaminen viivästyy, tilanne aiheuttaa ylipitkiä hoitojaksoja ja niiden myötä syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Myös jonopäivien hallitsematon kasvu lisää kustannuksia. Potilaiden kannalta laitostumisen riskit ja ongelmat tiedostetaan. Väestön ikärakenne muuttuu, vaateet toiminnan tehostamisesta ja kustannusten hillitsemisestä tunnistetaan.

Tavoitteet:

Palveluketjun asenteen muutos – ”kaikki kotikuntoiset kotiin”. Kotiutusprosessi halutaan toteuttaa tiimityönä. Jäntevällä tiimityöllä halutaan parantaa kotiutuksen palvelun laatua. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen koetaan yhteiseksi tavoitteeksi.

Tulokset:

Terveyskeskuksen potilasjonot saatiin lähes kokonaan pois. Prosessimalli standardoitiin ja työvaiheiden kestot tasapainotettiin. Tiimityötavoite onnistui, kotiutusprosessissa ovat paikalla yhtä aikaa sekä sairaanhoitaja, fysioterapeutti että lääkäri. Koko prosessiin työvaiheet ja tarkistuslista standardoitiin.Tutustu muihin onnistumisiin!