Johtamisjärjestelmällä eroon kehityksen käsijarrusta

Jouni Lindin vuonna 1992 perustamasta Ocotecista oli kasvanut arvostettu ohutlevytuotteiden sopimusvalmistaja. Vaativa tietoliikenteen, automaation ja koneenrakennuksen asiakaskunta edellytti laatua ja asiakaslähtöisyyttä – kehittävää otetta prosessin alusta loppuun. Kuin varkain rutiinien sävyttämästä arjesta oli tullut kehityksen käsijarru. Oli aika tehdä tietoinen päätös.

- Oli muodostunut tuntuma, että homma alkoi mennä hallitsemattomaksi rutiiniksi. Samaan aikaan firman kehitys oli tavallaan pysähtynyt, Ocotec Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Jouni Lind taustoittaa.

Haukiputaalla toimiva Ocotec valmistaa ohutlevystä tiiveysluokiteltuja kaappeja ja koteloita. Ocotec valmistaa tuotteita myös omalla tuotemerkillään, mutta pääpaino on sopimusvalmistuksessa. Asiakkaita ovat automaatio-, tietoliikenne- ja koneenrakennusteollisuus. Yksi merkittävä asiakas on Puolustusvoimat, jolle Ocotec valmistaa muun muassa Hornet-hävittäjien huoltolaatikkojärjestelmiä.

”Tekemiseen saatiin aivan uutta ryhtiä, joka lujittaa asiakkaidemme luottamusta ja uskoa meihin yhteistyökumppanina”

Yhteistä kaikille Ocotecin kaapeille on hitsattu teräsrunko. Sen jälkeen perustan päälle rakennettavat kaapit voivat olla hyvinkin erilaisia kunkin asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Esimerkiksi tiiveysluokitteluja on useita. Vaativuustason yläpäässä kaapit voivat olla sähköltä ja säteilyltä häiriösuojattuja. Kyse on huipputeknologisista laitteista, joiden häiriösuojauksesta ja tiiveydestä Ocotec huolehtii myös läpivientien osalta. Vaatimustason todentamiseksi tuotteiden suorituskyky voidaan mittauttaa.

- Jokaiseen kaappiin joudutaan tekemään tietynlaiset läpiviennit sähkölle tai informaatiolle. Toisin sanoen läpiviennin – reiän – kohdalta suojauspinta murtuu. Lähes poikkeuksetta asiakkaat haluavat aukkoratkaisut suojauksineen meiltä, Jouni Lind kertoo. Asiakkaan erityistoiveet voivat liittyä myös erikoiskokoihin ja materiaaleihin.  

Uutta draivia

Jo ennen Sunprofile Oy:n luomaa AQAP-tason johtamisjärjestelmää Ocotecilla oli ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

- Halusimme katsoa kokonaisuutta ja viedä johtamisjärjestelmällä laadun selkeästi perinteistä laatujärjestelmää pidemmälle.  

Lindin mukaan johtamisjärjestelmän luomisen parasta antia tähän mennessä on ollut rutiinien jämäköittäminen ja toimintojen rajapintojen täsmäyttäminen.

- Kyse on myynnin, suunnittelun, hankinnan ja valmistuksen rajapinnoista. Prosessien kuvaamisella saimme käsityksen siitä, siitä, miten homma etenee.  Tekemiseen saatiin aivan uutta ryhtiä, joka lujittaa asiakkaidemme luottamusta ja uskoa meihin yhteistyökumppanina. Uskon, että panostuksemme kokonaisuuden kehittämiseen kääntyy meille euroilla mitattavaksi vahvuudeksi.

Toimitusjohtaja Lind antaa hyvää palautetta Sunprofilen käytännöllisestä lähestymismallista, joka osallisti ja sitoutti koko yrityksen henkilöstön kehittämään.

- Kun hommaa aloitimme, mietin, että mitenkähän asia lähtee itse kullekin avautumaan. Jos noin puolen vuoden työ ja yhteiset palaverit porukan kanssa olisivat olleet pelkkiä luentoja, moni olisi nukahtanut. Vaan toisin kävi – panivat meidät itse ajattelemaan ja osallistumaan, harmaat aivosolut liikkeelle!

AQAP-taso huomioiden

Puolustushankinnoissa käytetään laadunvarmistusvaatimuksina pääsääntöisesti AQAP-julkaisuja (NATO Allied Quality Assurance Publication). Myös Ocotec asetti johtamisjärjestelmälleen AQAP-tason laadun ja riskienhallinnan tavoitteet – perustellusta syystä, sanoo Jouni Lind.

- Tähtäämme johtamisjärjestelmän sertifiointiin vielä vuoden 2018 syksyllä. Sertifiointi tehdään ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti. Halusimme kuitenkin AQAPin keskeisimmät piirteet mukaan, jotta täytämme vaativan asiakaskuntamme kriteerit myös tulevaisuudessa.

Oman yrityksensä dynaamisuutta ja kehitysintoa Lind peilaa digitalisaatiokehitykseen ja Industry 4.0-visioon. Maailma sähköistyy, automatisoituu, robotisoituu, nopeutuu ja asiakaslähtöisyyden vaade korostuu.

- En osaa ennustaa, tuoko kehitys poikkeavasti lisää bisnesmahdollisuuksia. Vaikutusta sillä kuitenkin on. Onhan kyse ratkaisuista – tiedon liikkumisesta ja integraatioista –  jotka tavalla tai toisella vaativat suojaamista ja myös kuorirakenteita.Tutustu muihin onnistumisiin!