LEAN Johtaminen -projekti

  Tavoitteena 100 % virtaustehokkuus mahdollisimman pienin kustannuksin.

  Moni LEAN Johtaminen -projektin aloitusta siirtänyt on ihmetellyt päätöksen jälkeen miksi viivytteli.  Kannattaako sinun odottaa ja hukata tiimisi kehittämisaikaa?

  Kehitämme ja valmennamme

  Kehitämme ja valmennamme organisaatiosi johtamista ja kulttuuria Lean-filosofian pohjalta kaikissa prosesseissa ja toiminnoissa. Tyypillisesti projekteissa parannetaan virtausta, eli asiakkaalle toteutettavan tuotteen tai palvelun läpimenoaikaa tilauksesta toimitukseen. Kokonaisuuteen liittyvät usein seuraavat prosessit: tuotekehitys, suunnittelu ja valmistus tai palvelun toteuttaminen. Yrityksen omia tavoitteita saada asiat virtaamaan jouhevasti esiintyy tyypillisesti seuraavissa prosesseissa: myynti, tuotteistaminen ja tuotekehitys sekä hallinnon prosessit kuten esim. laskutus.

  Prosessin nykytila

  LEAN Johtaminen -projektissa kuvaamme tai määrittelemme kehitettävän arvovirran, ts. asiakkaalle ja / tai yritykselle arvoa tuottavan prosessin. Muodostamme näin organisaatiolle yhteisen kuvan nykytilanteesta havainnollisessa muodossa. Usein samaan kuvaan liitetään myös asiakkaiden projektit, tilaukset, toimitukset, tms., jolloin samaa valkotaulukuvausta hyödynnetään myös päivittäisjohtamisessa.

  Tavoitetila

  Nykytilan kuvaamisen jälkeen määrittelemme selkeät tavoitteet sekä arvovirralle että arvopisteille.

  Jatkuva parantaminen

  Nykytilan ja tavoitetilan välisen eron umpeenkuromiseksi tarvitaan jatkuvan parantamisen menettelyt sekä toteutukseen koko organisaation jatkuva panos, eli parantaminen tapahtuu arvopisteissä jokaisena työpäivänä pienin askelin.

  Tärkeintä on löytää juuri teidän organisaatiollenne sopivat menettelyt ja valmentaa ne käyttöön.  Samalla vahvistetaan Lean-kulttuurin keskeisiä elementtejä kuten kommunikointia ja työkavereiden kunnioittamista.  Ratkaisevinta on parantavien menettelyjen toimivuus, eivät hienot suunnitelmat.

  Projektin kesto

  LEAN Johtaminen -projekti kestää yhden arvovirran osalta noin 5 konsultointipäivää ja kalenteriajassa noin 3 kuukautta. Tässä ajassa  valmennamme ko. arvovirran henkilöstön kehittämään prosessista maailmanluokan prosessin.

  LEAN Johtaminen -projektin hyötyjä

  • kehitetään toimivat menettelyt toiminnan parantamiseksi
  • saadaan todellisia tuloksia aikaan matkalla tavoitteisiin
  • kohdistaa jokaisen tiimin jäsenen katseen parantamisen suuntaan
  • kehittäminen ei riipu yhdestä henkilöstä
  • osallistaa koko organisaation
  • yhteiset kokemukset vahvistavat organisaatiota
  • poistaa tittelit yhdessä tekemällä

  Kysy lisätietoja

  LISÄÄ AIHEESTA BLOGISSAMME

  Lean-ajattelun mukaisen virtauksen kehittämisestä
  LEAN-ajattelun mukaisen virtauksen kehittämisestä »
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Epäselviä prosesseja »
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Lean-käytäntöjä käytännössä
  LEAN-käytäntöjä käytännössä »
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Tee LEAN-pikatesti

  Kartoita yrityksesi Lean-toiminnan taso. Testin kysymykset liittyvät esim. toiminnan laatuun, tuotteiden valmistuksen ja palveluiden sujuvuuteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Vastattuasi saat asiantuntijamme laatiman analyysin ja toimenpidesuositukset.

  Aloita Lean-pikatesti »

  ONNISTUMISIA, OLKAA HYVÄ!

  Vain laatu mahdollistaa kasvun »
  1024 538 Tero Pippola

  Ei mutua, vaan aina mitattavaa! »
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Jatkuva parantaminen on myös ilmastoteko »
  1024 538 Arto Pyykkö