Laatu- ja johtamisjärjestelmien auditoinnit

  Sisäinen auditointi on jatkuvan parantamisen menettely johtamisjärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä myös sertifioinnin edellytys.

  Onnistuneen auditoinnin hyödyt

  Looginen ja hyvin rakennettu johtamisjärjestelmä on edellytys tehokkaalle sisäiselle auditoinnille. Lisäksi oikein toteutettu auditointi kehittää myös koko järjestelmää. Tehokas auditointi ja havaintojen käsittely näkyy myös johdon katselmuksissa. Kun havainnot ja niihin kohdistetut toimenpiteet ovat järkeviä, niiden seuranta katselmuksissa on luontevaa. Sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset ovat osa yrityksen jatkuvaa parantamista ja sertifioinnin vaatimuksia.

  Sisäiset auditoinnit sujuviksi

  Sisäiset auditoinnit koetaan usein työläinä vuosittaisina aikaa ja energiaa syövinä rutiineina. Kokemusten taustalla on monesti vanhat tai jopa virheelliset käsitykset auditoinnin toteutuksesta. Auditoinneista voidaan kuitenkin luoda myös energiaa tuova ja yhteishenkeä parantava tapahtuma. Se toteutetaan seuraavin periaattein:

  • koulutetaan myös henkilöstöä toteuttamaan auditoinnit
  • koulutetaan myös johtamisjärjestelmän rooli ja merkitys yhteisessä toiminnassa
  • kohdistetaan auditointi oikeisiin asioihin, joilla on merkitystä ja vaikuttavuutta
  • suunnitellaan auditointien sisältö huolellisesti ennen toteutusta
  • opetellaan tapa, joka kytkeytyy organisaation tavoitteisiin ja toimintaan eikä vain standardeihin
  • Innostetaan ja kannustetaan auditoijia tutustumaan ja arvioimaan yhteisesti asetettuja vaatimuksia

  Mielekkäät ja onnistuneet auditoinnit tukevat koko johtamisjärjestelmän merkitystä ja sen ylläpitoa. Näin saadaan pysyvämpiä tuloksia aikaiseksi ja samalla koko yrityksen toimintakulttuuri kehittyy.

  Sisäisen auditoijan osaamismatriisi

  Sisäisen auditoijan tulee olla pätevä suorittamaan auditoinnit. Pätevyys ei tarkoita vain näyttöä koulutuksesta, vaan sillä pyritään varmistamaan sujuvat ja vaatimusten mukaiset auditoinnit. Tällöin auditoinneilla saadaan toivottua vaikuttavuutta aikaiseksi.

  Pyydä lisätietoja

   Sisäisen auditoinnin koulutukset

   Sisäisen auditoinnin koulutuksemme ovat vain yhden päivän mittaisia. Toteutamme koulutukset asiakkaan tiloissa tai toimitiloissamme Helsingissä ja Joensuussa. Käytännönläheinen koulutus takaa sen, että auditoijat ovat valmiita toteuttamaan auditoinnit vaikka heti seuraavana päivänä!

   Kysy lisätietoja

   Profile-sähköinen johtamisjärjestelmä

   Dokumentit ja johtaminen haltuun

   Testaa laatujärjestelmäsi taso

   Arviointimme taustalla on ISO 9001 standardin vaatimukset. Vastaukset analysoidaan henkilökohtaisesti ja raportti toimitetaan antamaanne sähköpostiosoitteseen. Testin suorittaneelle yritykselle tarjoamme dokumentaation auditoinnin veloituksetta.

   Aloita testi »

   ONNISTUMISIA, OLKAA HYVÄ!

   Aitoa asiakaslähtöisyyttä rakentamassa
   1024 538 Jyrki Koukkari

   Vain laatu mahdollistaa kasvun
   1024 538 Tero Pippola

   Ei mutua, vaan aina mitattavaa!
   1024 538 Jyrki Koukkari

   Sisäisen auditoijan osaamismatriisi

   Anna yhteystietosi niin saat hetken kuluttua lisätietoa sähköpostiisi.

    * pakollinen tieto