Laatujärjestelmät

  Standardien täyttämisestä toiminnan kehittämiseen.

  Miksi laatujärjestelmiä on niin vaikea saada toimimaan käytännössä?

  Tyypillisimmät virheet tehdään jo rakennusvaiheessa: lähdetään täyttämään vain jonkin tietyn standardin vaatimuksia, kirjataan liikaa ohjeita, henkilökunta ei ole mukana rakentamisessa ja projektit ovat kestoltaan aivan liian pitkiä.

  Laatujärjestelmän tarkoituksena on konkretisoida liiketoiminnan johtamisen käytännön tehtävät. Lähtökohtana on yrityksen omat tavoitteet, joiden toteuttamiseksi henkilöstön kanssa yhdessä rakennetaan tarvittavat menettelytavat sekä juurrutetaan organisaatioon jatkuvan parantamisen kulttuuri.

  Laatujärjestelmän kehitysprosessi on johtamisen ja toiminnan kehittämisen projekti. Rakennamme uusia järjestelmiä ja päivitämme olemassa olevia yhdessä sovituilla painopisteillä yli 150 projektin kokemuksella.

  Yksittäisten vaatimusten täyttämiseksi kehitämme aina organisaation johtamista. Tällä rakennetaan perusta vaatimusten toteuttamiselle ja seurannalle. Kehitysprosessimme on tiivis kokonaisuus, jossa ei ole mitään turhaa. Sertifiointikelpoinen laatujärjestelmä on valmis jo 6 kuukaudessa.

  Osaamisalueemme

  • Laatu ja johtaminen ISO 9001:2015
  • Elintarviketurvallisuus ISO 22000:2005
  • Riskienhallinta ISO 31000:2011
  • Mittausten hallintajärjestelmä ISO 10012:2003
  • Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus SFS-EN 1090:2009
  • NATO:n laadunvarmistusjulkaisu AQAP
  • LEAN-johtamisjärjestelmät

  Laatupäällikkö – osaamista ja lisäresurssi

  Haluatko saada laatujärjestelmän ylläpidosta enemmän hyötyä? Kutsu laatupäällikkö käymään! Laatupäällikkö varmistaa jatkuvan parantamisen toteutumisen sekä toiminnan kehittämisen. Keskitytään vain olennaisiin asioihin aikaa tuhlaamatta. Samalla henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen kasvaa. Lisäksi laatupäällikkö on lisäresurssi sesonkiaikoina. Toimimme asiakasyritysten laatupäällikkönä sovitussa laajuudessa.

  • dokumentaation päivitykset
  • sisäisten auditoijien koulutukset
  • sisäisten auditointien toteutukset
  • johdon katselmukset
  • tuki ulkoisissa auditoinneissa

  Kysy lisätietoja

  Profile-sähköinen johtamisjärjestelmä

  Dokumentit ja johtaminen haltuun

  Testaa laatujärjestelmäsi taso

  Arviointimme taustalla on ISO 9001 standardin vaatimukset. Vastaukset analysoidaan henkilökohtaisesti ja raportti toimitetaan antamaanne sähköpostiosoitteseen. Testin suorittaneelle yritykselle tarjoamme dokumentaation auditoinnin veloituksetta.

  Aloita testi »

  ONNISTUMISIA, OLKAA HYVÄ!

  Aitoa asiakaslähtöisyyttä rakentamassa
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Vain laatu mahdollistaa kasvun
  1024 538 Tero Pippola

  Ei mutua, vaan aina mitattavaa!
  1024 538 Jyrki Koukkari