Megatrendit edellyttävät osaamisen kehittämistä

  Megatrendit ovat globaaleja muutosvoimia, joille yksikään yritys ei ole immuuni. Digitalisaatio ja Industry 4.0, monimutkaistuvat tuotantoprosessit, tuotevariaatiot, kasvavat vaatimukset ja ominaisuudet, kysynnän vaihtelut, uudet materiaalit, koneiden huollot, vaihtuvat työntekijät, osaaminen – vaihtelulle on syitä loputtomasti.

  Mitä suurempaa vaihtelu on, sitä enemmän tehokkuus kärsii

  Taklaamalla vaihtelua suorituskyky paranee. Reaalitaloudessa vaihtelua ei pystytä kokonaan poistamaan, mutta sitä voidaan merkittävästi vähentää ja hallita.

  Miten tuotantotiimit pystyvät vastaamaan haasteeseen?

  Liiketoiminnan vinkkelistä megatrendit sisältävät uhkia, mutta vielä enemmän mahdollisuuksia. Aktiivinen ote, halu oppia uutta, kehittyä ja kehittää, edetä suunnitelmallisin askelin kohti tavoitetta – näillä taktiikoilla tulevaisuus on iso mahdollisuus. Nyt on aika kehittää osaamista 2020-luvun vaateisiin!

  Kolmen askelman konkretiaa

  1. Kirkastetaan yhdessä tavoite: Tavoitteiden määrittäminen, kehittämistoimien arviointi ja ratkaisuehdotus asiakkaan luona (2 päivää)
  2. Opetellaan yhdessä sitä, miten tavoitteeseen voidaan konkreettisesti päästä: Tuotantotiimiläisten LEAN Tehdas® -valmennus, painotettu asiakkaan tarpeisiin (2 päivää)
  3. Valmennuksessa opitun konkretian vieminen asiakkaan tuotantoon: Jatkuvan kehityksen tuotantotiimi toiminnassa (3 päivää)

  Yksi tuotantotiimin kehityssykli kestää 3 kuukautta ja maksaa 14.800 € (alv 0%) sisältäen kaiken konsultointityöstä valmennukseen ja matkakorvauksiin.

  Sunprofile rakentaa jatkuvan kehityksen tuotantotiimejä valmistavaan teollisuuteen – ainoana yrityksenä maailmassa

  ONNISTUMISIA, OLKAA HYVÄ!

  Aitoa asiakaslähtöisyyttä rakentamassa
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Vain laatu mahdollistaa kasvun
  1024 538 Tero Pippola

  Ei mutua, vaan aina mitattavaa!
  1024 538 Jyrki Koukkari

  Ei yksin vaan yhdessä!

  Sunprofile rakentaa jatkuvan kehityksen tuotantotiimejä. Kyllä – nimenomaan tiimejä, joilla on yhteinen motivaatio, tavoitteellinen taktiikka ja selkeä päämäärä. Henkilöstö ansaitsee kannustamista, rohkaisua luovaan ajatteluun, osallistamista oman työn kehittämiseen ja myös itsenäiseen päätöksentekoon. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yrityksen johdon sitoutumista ja tukea.

  ”Lean-filosofian omaksuminen on tehokas tapa sitouttaa työntekijät oppimiseen ja jatkuvaan parantamiseen”

  Ota yhteyttä, tulemme käymään!

  Tapaamisessa keskustelemme juuri teidän tilanteestanne ja tuotannon haasteita. Yhdessä arvioimme, onko meillä edellytyksiä lähteä kehittämään tuotantotiimejänne. Samalla asiantuntijamme tutustuvat tuotantoprosessiin ja problematiikkaan tuotantoprosessin äärellä – yhdessä tuotantotiimin ja johdon/esimiesten kanssa.

  Tarvittavien kehittämistoimien ratkaisuehdotusta arvioidaan ensimmäisen yrityskäynnin jälkeen Sunprofilen polkuautotehtaalla. LEAN Tehdas® oppimisympäristö konkretisoi ratkaisuehdotuksen aidossa valmennusympäristössä. Käynnille ovat tervetulleita yhtä lailla yrityksen johto kuin tuotantotiimikin.

  1

  Tavoite kirkkaaksi!

  Tavoitteiden määrittäminen, kehittämistoimien arviointi ja ratkaisuehdotus on se kivijalka, jolle koko kolmivaiheinen eteneminen rakentuu. Ensimmäisen vaiheen pohjatyöt tehdään huolellisesti ja yhteistyössä. Jatkuvan kehityksen tuotantotiimien rakennustyön käynnistämisvaiheeseen aikaa varataan yhteensä kaksi päivää.

  ”Arvovirran hallitsemiseksi on olennaista pyrkiä erottamaan siitä arvoa lisäämätön toiminta, hukka”

  Tiiminä valmennukseen!

  Kun yhteistyölle on saatu selkeä tavoite, tuotantotiimiläiset jalkautuvat LEAN Tehdas® valmennukseen. Etenemisaikataulun sovimme kanssanne joustavasti – kokemuksesta tiedämme, että valmennusvaiheeseen on hyvä edetä noin kahden viikon kuluttua kehittämistoimien arvioinnin ja ratkaisuehdotuksen määrittelemisen jälkeen.

  Valmennus toteutetaan kahtena peräkkäisenä päivänä. Valmennuksen sisällössä painotetaan juuri niitä asioita, jotka kartoitusvaiheessa nousevat tärkeimmiksi juuri teidän yrityksessänne. Tiimi oppii valmennuksessa ne keskeiset periaatteet, joiden avulla oikeiden tuotantohaasteiden ratkomisen uskotaan onnistuvan.

  2

  3

  Yhdessä maaliin!

  LEAN Tehdas® valmennusta seuraa noin kahden viikon aikajakso, jona aikana tuotantotiiminne ryhtyy viemään opittuja asioita konkreettisesti käytäntöön. Arjessa eteen tulee varmasti kysymyksiä ja haasteita – siksikin kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijoidemme antama tuki noin kahden viikon kuluttua LEAN Tehdas® valmennuksen päivien jälkeen. Asiantuntijamme tulee mukaan yrityksenne tuotantoon varmistamaan, että tiimi on päässyt viemään opittuja asioita käytäntöön. Päivien aikana asiantuntijamme on tiimin konkreettisena tukena kolmen päivän ajan.

  ”Asiantuntijamme tulee mukaan yrityksenne tuotantoon varmistamaan, että tiimi on päässyt viemään opittuja asioita käytäntöön”

  Jatkuvuutta

  Tavoite kirkkaaksi
  +
  Tiiminä valmennukseen
  +
  Yhdessä maaliin
  = kokonaisuus, jota kutsumme tuotantotiimin kehityssykliksi.

  Usein vaikuttavaa ja onnistunutta sykliä seuraa se, että teemme saman tuotantotiimin kanssa uuden syklin uuden haasteen parissa. Usein käy niinkin, että jatkuvan kehittämisen ote halutaan ulottaa myös yrityksen muihin tiimeihin – esimerkin voimalla on iso merkitys. Näin tuotantotiimit alkavat kehittyä käytännön parannusten kautta.

  ”Tuotantotiimit alkavat kehittyä käytännön parannusten kautta”

  Siirtyminen nykytilasta kohti paremman tuottavuuden tavoitetta jatkuu arjessa pienin, mutta määrätietoisin askelein. Tärkeintä on löytää juuri teidän yrityksellenne sopivat menettelyt.

  Kohti parempaa tuottavuutta

  Kymmenen (10) euron panoksella tavoittelemme sadan (100) euron tulosta. Tulosta syntyy esim. vapautuneen käyttöpääoman ja sen tuoton tai säästyneen investoinnin muodossa:

  Vapautunut käyttöpääoma

  • Vapautunut käyttöpääoma 1.000.000 € keskeneräisten tuotteiden varastoista.
  • Tuotto 5 vuoden aikana sijoitettuna korkoa korolle 5 % korolla 280.000 €.
  • Tarvittiin kaksi tuotantotiimin kehityssykliä, hinta 30.000 €.

  Kohtuullinen investointi

  • Työstökeskuksen investointi 500.000 € korvattiin tuotantotiimin kehityssyklillä.
  • Investointitarve oli laitteisiin 30.000 €, jolloin vapautettiin / lisättiin kapasiteettia 30 %.
  • Sitoutumaton pääoma 470.000 €.
  • Tarvittiin yksi tuotantotiimin kehityssykli, hinta 15.000 €.

  Nyt on oikea aika startata

  Jatkuvan kehityksen tuotantotiimin rakentamisessa on kyse aktiivisesta otteesta, halusta oppia uutta, edetä suunnitelmallisin askelin kohti parempaa tuottavuutta.

  Yksi tuotantotiimin kehityssykli kestää 3 kuukautta. Kokemuksesta tiedämme, että tämä aikataulutavoite palvelee yritystä tehokkaimmin. Selvää toki se, että aikataulua startista maaliin voidaan hienosäätää asiakasyrityksen toiveiden mukaisesti.

  ”Aloittamaton matka vasta kauan kestääkin!”

  Tosiasia on, että aloittamaton matka vasta kauan kestääkin. Liikkeelle kannattaa lähteä nyt – panostus tuotannon tehostamiseen maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa. Tämän tiedämme kokemuksesta.

  Tuotantotiimin kehityssykli

  1. Kirkastetaan yhdessä tavoite: Tavoitteiden määrittäminen, kehittämistoimien arviointi ja ratkaisuehdotus asiakkaan luona (2 päivää)
  2. Opetellaan yhdessä sitä, miten tavoitteeseen voidaan konkreettisesti päästä: Tuotantotiimiläisten LEAN Tehdas® -valmennus, painotettu asiakkaan tarpeisiin (2 päivää)
  3. Valmennuksessa opitun konkretian vieminen asiakkaan tuotantoon: Jatkuvan kehityksen tuotantotiimi toiminnassa (3 päivää)

  Yksi tuotantotiimin kehityssykli kestää 3 kuukautta ja maksaa 14.800 € (alv 0%) sisältäen kaiken konsultointityöstä valmennukseen ja matkakorvauksiin.

  Kysy lisätietoja

  Lähes 400 LEAN Tehdas® valmennusta – Suurimmat asiakkaat ovat käyttäneet LEAN Tehtaassa® yli 30 ryhmää – Noin 4000 henkilöä on osallistunut LEAN Tehdas® valmennuksiin – Yli 400 henkilöä on osallistunut LEAN Perusteet koulutukseen – yli 190 tehtyä LEAN Projektia