23.9.2016 | JYVÄSKYLÄ

Yritys "liinaa" - mikä on HR:n rooli?

Organisaatioiden suurin haaste tuottavuuden kehittämisessä on puutteellinen johtaminen. Keskittyminen vain tekniikoiden ja teknologioiden kehittämiseen eli niin kutsuttuun resurssitehokkuuteen on toiminnan kehittymisen suurimpia esteitä. Lean-ajattelussa kaiken perustana on asiakkaan kokema arvo. Mitä vähemmän hävikkiä syntyy, sitä vähemmän asiakas maksaa turhasta. Tuottavuusteema on tänä päivänä akuutti niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Lean-ajattelu avaa teemaan aivan uudenlaiset mahdollisuudet. Tule kuulemaan lisää leanista ja keskustelemaan aiheesta HR:n näkökulmasta.

Henry ry:n Keski-Suomen alueverkosto vierailee Jyväskylän toimipisteessämme 23.9.2016.
Sunprofile Oy:n edustajina tilaisuudessa ovat Maria Mustajärvi ja Jorma Hänninen.

Henry ry:n jäsenet voivat ilmoittautua tapahtumaan Henry ry:n www-sivustolla.