Tero Pippola | Sunprofile OyTero Pippola

Liiketoiminta-alueistamme asiantuntijuuteni painottuu laatujärjestelmiin. Työni painopiste onkin laatu- ja johtamisjärjestelmien rakentaminen sekä jatkuvan parantamisen juurruttaminen henkilöstöön ja organisaation kulttuuriin. Toimenkuvaani kuuluvat myös yritysten perustaminen, liiketoiminnan suunnittelu, talouden suunnittelu ja analysointi sekä arvonmääritys. Toimin myös Lean Tehdas® –koulutuksissa valmentajana. Lisäksi vastuualueenani on sähköisen ProFile-johtamisjärjestelmämme käyttöönotot ja tuki asiakkaille.

Olen työskennellyt Sunprofile Oy:ssä vuodesta 2006. Kokemusta on kertynyt asiakkaiden toiminnan kehittämisestä yritysten ja organisaatioiden kaikista elinkaaren vaiheista. Asiakkaani ovat olleet useilta eri toimialoilta. Vahvuutenani on sosiaali- ja terveysalan tuntemus lukuisten eri projektien kautta. Minua kiinnostaa leanin hyödyntäminen etenkin sosiaali- ja terveysalalla.

Liiketalouden ammattikorkeakouluopintojeni suuntautumisena oli yritysten taloushallinto. Tutkintoon kuuluivat opintokokonaisuudet muun muassa yritystoiminnan ja talouden suunnittelusta, kirjanpidosta, tilinpäätöksen analysoinnista ja verotuksesta. Opintojen ohella toimin asiakaspalvelutehtävissä yhteensä kuuden vuoden ajan.

Millaista yhteistyötä voisimme tehdä?

  • Lean-valmennukset
  • Esimiestyön ja päivittäisjohtamisen kehittäminen
  • Johtamiskoulutukset ja valmennukset
  • Laatu- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen
  • ProFile-ohjelmiston käyttöönotto ja soveltaminen asiakasyritysten liiketoimintaan
  • Talous- ja kannattavuuslaskelmat
  • Yrityksen arvonmääritys
  • Liiketoimintastrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat