Markku Paloniitty | Sunprofile OyMarkku Paloniitty

Sunprofile Oy:ssä asiantuntijuuteni painottuu kilpailukyky ja tuottavuus -liiketoiminta-alueelle. Toimin lean-valmentajana Lean Tehdas® -koulutuksissa ja johdan asiakasprojekteja. Idean kaupallistaminen –liiketoiminta-alue on myös erityisalaani, olen ollut työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymä TuoteStart-konsultti. Voin tarjota asiakkaalle mallin tuote- ja palveluideoiden kaupallistamiseen. Uskon, että toimiminen sekä isoissa että pienissä yrityksissä on tuonut minulle kykyä hahmottaa asiakkaan haasteet ja oivaltaa niistä kehittämisen ydinasiat. Olen kiinnostunut tilastollisten menetelmien hyödyntämisestä käytännön johtamistyössä.

Minulla on laaja-alainen kokemus teollisuudesta, jonka parissa työskentelin 20 vuoden ajan kansainvälisissä suunnittelun, projektoinnin ja johtamisen tehtävissä. Olen toiminut useissa johtoryhmissä ja tämän ansiosta pystyn ymmärtämään asiakkaan prosessit kokonaisvaltaisesti. Vuosina 2004 – 2011 toimin liikkeenjohdon ja teknologian konsulttina itsenäisenä yrittäjänä Joensuussa (Demaic Oy). Tämän yrityksen puitteissa tein noin sata toimeksiantoa, jotka liittyivät strategioihin, idean kaupallistamiseen, tuotannon kehittämiseen ja tuotekehitysprojektien johtamiseen. Yrittäjyysvuosina syntyi laaja yhteistyöverkosto yritysten toimintaa ja tuotekehitystä tukevien sidosryhmien kanssa.

Olen koulutukseltani insinööri, opintojeni pääpaino oli kone- ja laitesuunnittelussa. Olen täydentänyt osaamistani lukuisilla johtamiseen ja strategiaan liittyvillä kursseilla. Toimitusjohtajakurssin olen käynyt vuonna 2004, joka laajensi osaamistani yrityksen perustamiseen ja johtamisen alalla. Olen suorittanut myynnin valmennuskurssin ja kouluttanut myös yrittäjiä markkinointi- ja myyntityöhön. 

Millaista yhteistyötä voisimme tehdä?

  • Lean-valmennukset
  • Esimiestyön ja päivittäisjohtamisen kehittäminen
  • Johtamiskoulutukset ja –valmennukset
  • Liiketoimintastrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat
  • Idean kaupallistaminen
  • Laatu- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen