Markku Koivisto | Toimitusjohtaja, WATIT ConsultingMarkku Koivisto

Olen koulutukseltani diplomi-insinööri ja olen erikoistunut tietotekniikan ja prosessien kehittämismenetelmien sekä Lean-periaatteiden avulla tapahtuvaan organisaation toiminnan monipuoliseen kehittämiseen.

ICT-alan monipuolinen työkokemukseni alan johtavissa kansainvälisissä yrityksissä on yli 20 vuoden pituinen.

Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2004 perustamassani yrityksessä WATIT Consulting.

Toiminnassani sovellan koeteltuja ja toimivia Business Coaching ja Business Consulting menetelmiä.

Palveluni keskeiseen sisältöön kuuluu ProFilen toiminta- ja johtamisjärjestelmien rakentaminen sekä valmentaminen, jossa fokukseni on käyttäjän näkökulma.

Tarkemmat tiedot palveluistani löytyvät web sivuiltani www.watit.fi

 

Ydinosaaminen

  • Markkinoinnin ja myynnin valmentaminen
  • Sosiaalisten taitojen sekä yhteispelin kehittäminen
  • Johtamisen eri osa-alueet kuten Leadership ja Management taitojen kehittäminen
  • Organisaatioiden valmentaminen toiminta- ja johtamisjärjestelmien rakentamisessa
    • SFS ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät
    • SFS ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät
    • OHSAS 18001 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät