Jorma Hänninen | Sunprofile OyJORMA HÄNNINEN

Sunprofile Oy:ssä toimin Keski-Suomen alueen yhteyshenkilönä rakentaen asiakas- ja kumppaniverkostoa. Asiantuntijuuteni painottuu erityisesti kilpailukyvyn ja tuottavuuden liiketoiminta-alueelle. Vahva asiantuntemus läpi yrityksen elinkaaren on vahvuuteni, erityisesti teollisuuden ja palvelun toimialoilla. Voin hyödyntää asiakkaidemme projekteissa laajaa ammatillista verkostoani. Olen kiinnostunut siitä, kuinka hyvällä hallitustyöskentelyllä on mahdollista tukea operatiivista johtoa yrityskulttuurin parantamisessa siten, että strategiassa määritellyt tavoitteet ovat saavutettavissa.

Olen toiminut merkittävän osan työurastani yrittäjänä. Perustin yrityksen jo opiskeluaikana. Omassa yrityksessä sain tutustua laajasti teollisuuteen, tuotantoprosesseihin ja liiketoimintamalleihin. Olen siis kokenut yrittäjyyden haasteet ja onnistumiset omakohtaisesti. Yritykseni toimitti teollisuuteen automaatio-ohjelmistosovelluksia sekä tuotannon optimointi- ja informaatiojärjestelmiä. Yrittäjyyteni päättyi yrityskauppaan. Tämän jälkeen olen työskennellyt kehitysjohtajana, pk-yrityksissä toimitusjohtajana, yrityskehitysyhtiön toimitusjohtajana ja yritysjohdon konsulttina sekä yritysten hallitusten jäsenenä (HHJ-kurssi 2008).

Koulutusta olen saanut Otaniemessä Teknillisessä korkeakoulussa, jossa keskityin radio-, mittaus- ja automaatiotekniikkaan sekä tuotantotalouteen. Opinnot keskeytyivät noin viiden vuoden jälkeen siirtyessäni yrittäjäksi. Työurani aikana olen täydentänyt osaamistani myynnin ja markkinoinnin sekä johtamisen koulutuksilla.

Millaista yhteistyötä voisimme tehdä?

  • Lean-valmennukset
  • Esimiestyön ja päivittäisjohtamisen kehittäminen
  • Johtamiskoulutukset ja –valmennukset
  • Liiketoimintastrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat