Jarmo Itkonen | Sunprofile OyJARMO ITKONEN

Sunprofile Oy:ssä toimin Savon alueen yhteyshenkilönä. Asiantuntijuuteni painottuu kilpailukyky ja tuottavuus –liiketoiminta-alueelle. Toimin lean-valmentajana Lean Tehdas® -koulutuksissa ja johdan asiakasprojekteja. Hyödynnän työssäni kymmenien vuosien kokemustani esimiestyöstä ja organisaatioiden johtamisesta sekä valmistusteknologioista. Lähestyn ongelmanratkaisua mielelläni analyyttisesti pohdiskellen eri näkökulmista vieden kuitenkin kehitystoimenpiteiden toteutuksen läpi käytännönläheisellä otteella. Olen kiinnostunut siitä miten lean, henkilöstöjohtaminen ja organisaatiokulttuuri nivoutuvat yhteen.

Työurallani pääpaino on ollut metalliteollisuuden esimies- ja kehitystehtävissä. Olen työskennellyt konepajatuotannon työnjohtajana ja valmistuspäällikkönä. Kehitystehtävät ovat liittyneet sekä tuotannon että toiminnan kehittämiseen. Työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät tehtävät ovat olleet olennainen osa työtäni.

Olen koulutukseltani koneteknikko, koulutustani täydentävät ammattikoulun asentaja-koneistajan opinnot. Vuosien varrella olen suorittanut useita tehtäviini liittyviä lisäkoulutuksia. Lean-koulutuksista erityisesti Tuotantoyrityksen Lean-asiantuntija –koulutusohjelma antoi minulle hyvän kokonaiskäsityksen lean-ajattelusta ja käytännöistä yrityksen prosessien tehostamisessa sekä uutta näkökulmaa aikaisempiin työtehtäviini.

Millaista yhteistyötä voisimme tehdä?

  • Lean-valmennukset
  • Esimiestyön ja päivittäisjohtamisen kehittäminen
  • Johtamiskoulutukset ja -valmennukset
  • Teollisuuden työmenetelmien ja tuotantoprosessien kehittäminen
  • Laatu- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen