Jari Jormanainen | Sunprofile OyJari Jormanainen

Sunprofile Oy:ssä osaamiseni painottuu kilpailukyky ja tuottavuus -liiketoiminta-alueelle, keskittyen erityisesti yrityksissä olevien ongelmien ratkaisuun Leanin ja Six Sigman avulla. Leania ja Six Sigmaa olen käyttänyt niin isoissa kuin pienissä yrityksissä. Kehittämisen tukena käytän tilastollisia menetelmiä.

Minulla on laaja-alainen kokemus teollisuudesta. Olen työskennellyt niin massa- kuin kappaletavaratuotannon parissa sekä erilaisissa kansainvälisissä projekteissa ja johtamisen tehtävissä viimeiset 15 vuotta. Pitkän ja kirjavan teollisuushistorian ansiosta pystyn ymmärtämään kokonaisvaltaisesti erilaisia tuotantoprosesseja.

Koulutukseltani olen muovitekniikan insinööri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri, jossa suuntauduin tietojohtamiseen. Näiden lisäksi olen täydentänyt osaamistani johtamiseen liittyvillä kursseilla sekä Lean ja Six Sigma -koulutuksilla.

Millaista yhteistyötä voisimme tehdä?

  • Teollisuuden työmenetelmien ja tuotantoprosessien kehittäminen Leanin avulla ja niiden optimoiminen Six Sigmaa apuna käyttäen
  • Esimiestyön ja päivittäisjohtamisen kehittäminen
  • Liiketoimintastrategiat ja liiketoimintasuunnitelmat
  • Laatu- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen