Tuottavuutta ja kilpailukykyä toimistosta tehtaaseen Lean konkreettisesti ja käytännönläheisesti

Haluatko oppia LEAN:in yksinkertaisesti tekemällä ilman teoriakoulutusta?

Haluatko oppia LEAN:in ilman, että opettelisit lukuisia eri lean-työkaluja?

Haluatko oppia mitä LEAN tarkoittaa johtamisen ja henkilöstön näkökulmasta?

Haluatko oppia LEAN:in ilman vaikeita vieraskielisiä termejä ja käsitteitä?

Haluatko saada esimerkkejä yli 80 toteutetusta LEAN-projektista ja tuloksista?

Haluatko päästä heti koulutuksen jälkeen soveltamaan oppeja käytäntöön?

Haluatko saada apua soveltaessasi LEAN:ia omiin työtehtäviisi?

Jo yli 70 organisaatiota ja yli 1000 osallistujaa on vastannut KYLLÄ

 

LEAN Tehdas® -koulutus 17.-18.12.2015 (2 pv)

Täysin uudenlainen koulutustapa

 • osallistujat rakentavat yhdessä tiimityönä ”LEAN Tehtaan”, joka valmistaa oikeita polkuautoja
 • tiimi kehittää valmistusprosessin, joka tuottaa polkuautoja asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • tavoitteisiin pääsemiseksi tiimin on ratkaistava yhdessä ongelmia LEANIN perustyökaluja käyttäen
 • tavoitteiden saavuttamista seurataan kahden päivän ajan ”tuotantoajoilla”, joista lasketaan tunnusluvut ja tehdään johtopäätökset kehitystoimien tarpeellisuudesta
 • koulutuksen aikana peilaamme polkuauton valmistusprosessissa havaittuja haasteita ja ilmiöitä LEANIN näkökulmasta organisaatioiden omiin prosesseihin
 • johtamisen ja yhteistyön tärkeyden ymmärtämiseksi koulutuksessa lähes jokainen toimii vuorollaan managerina oppien siten analysoimaan tiimin toimintaa, raportoimaan siitä tiimille ja ehdottamaan kehittämisen kohteet
 • koulutuksessa saatavien oppien kytkeminen omaan tuotantoon varmistetaan jokaiselle lähetettävällä ennakkotehtävällä, jonka tulokset käydään läpi koulutuksessa
 • koulutus päätetään yhteenvetoon, jolla kytketään harjoituksen tulokset omaan tuotantoon

Koulutuksen painopistealueet ja hyödyt

 • koulutuksessa opitaan mitä LEAN on ja miten se voidaan saada organisaatiossa osaksi arkipäivän tekemistä
 • yhdessä oivaltamalla, mittaamalla ja LEAN menetelmiä toteuttamalla opitaan mm. seuraavat asiat:
  • virtautuksen merkitys tuotteen tai muun toiminnon läpimenoaikaan, asiakkaalle tuotettavaan arvoon, varastoihin ja työkustannuksiin
  • hukan poistamisen merkitys
  • prosessin tasapainon merkitys tuottavuuteen (turhaa työtä eli hukkaa poistamalla)
  • turvallisuuden merkitys
  • toiminnan ja palvelun laadun merkitys
  • toiminnan yhdenmukaistamisen ja standardisoinnin merkitys
  • mittaamisen ja tutkimuksen merkitys kehittämisen perustana
  • ergonomian merkitys
  • LEANIN ja laatujärjestelmän yhteys toisiinsa (ISO 9001)

Koulutuksen ajankohta

 • 17.11. – 18.12.2015

Hinta

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tero Pippola
tero.pippola@sunprofile.fi
puh. 050 517 2101

Huomioithan, että osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Yhteen koulutukseen mahtuu max 14 osallistujaa. Näin tiedämme todellisen osallistujamäärän.

Nähdään Tehtaalla!

 

Lue lisää LEAN-palveluista