SUORITYSKYKYISET PROSESSIT HYÖDYNNÄ SPC 2. Uudistettu painos RAUNO SALOMÄKI

Suorituskykyiset prosessit - Hyödynnä SPC

Tilastolliset menetelmät prosessien ohjauksessa (SPC, Statistical Process Control) ovat laajalti käytössä suomalaissa yrityksissä. SPC soveltuu sekä tuotanto- että toimintoprosessien ohjaukseen. SPC:n avulla yritykset saavat luotettavaa tietoa prosessiensa suorituskyvystä, jolloin sitä voidaan jatkuvasti parantaa.

Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti tilastollisten menetelmien käyttöönotosta ja soveltamisesta. Kirja johdattelee laatuajattelun ytimeen, esittelee tilastolliset laatutyökalut ja sisältää runsaasti sovellusesimerkkejä. Kirja on tarkoitettu kaikille laadusta kiinnostuneille tehtävästä, koulutuksesta ja organisaatiosta riippumatta. 

Kirjan tekijä Rauno Salomäki on koulutukseltaan laatuinsinööri, jolla on monipuolisen työkokemuksen lisäksi kokemusta laatuasioista niin teoriassa kuin käytännössäkin. Vuodesta 1983 hän on työskennellyt lentokoneteollisuudessa eri tehtävissä.