Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sunprofile Oy, Tulliportinkatu 54, 80130 Joensuu, Y-tunnus: 1991652-9

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Jyrki Koukkari, jyrki.koukkari@sunprofile.fi, puh. 0400-700150

3. Rekisterin nimi

Sunprofile Oy:n sidosryhmä- ja työnhakijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Sidosryhmärekisterin henkilötietoja käytetään markkinointiin, myyntiin sekä asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon.

Työnhakijarekisterin henkilötietoja käytetään asiakkaiden rekrytointitoimeksiantojen hoitamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Sidosryhmärekisterin sisältämiä tietoja ovat henkilön/yrityksen perustiedot kuten nimi, yhteystiedot, asema/rooli yrityksessä, toimiala, kieli, tiedot tapaamisista ja kontaktoinneista, tiedot rekisteröidyn ilmoittamista markkinointiluvista ja –kielloista sekä tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta.

Työnhakijarekisterin sisältämiä tietoja ovat rekisteröidyn itsensä ilmoittamat henkilö-, koulutus- ja työkokemustiedot sekä työnhakua koskevat tiedot kuten haastattelutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sidosryhmärekisterin tietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä, internetistä ja sosiaalisesta mediasta.

Työnhakijarekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Työnhakijan suostumuksella työnhaun kannalta tarpeellisia tietoja voidaan hankkia myös muista tietolähteistä kuten suosittelijoilta.

7. Tietojen luovutus

Sidosryhmärekisterin tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt.

Työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman työnhakijan antamaa nimenomaista suostumusta. Työnhakija voi halutessaan hakemuksen säilytysajan puitteissa antaa luvan hakemuksensa käyttämiseen myös muissa rekrytointitoimeksiannoissa kuin mihin hakemus on osoitettu.

Sidosryhmä- ja työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa salassapitosäännösten estämättä, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Sunprofile Oy, Jyrki Koukkari, Tulliportinkatu 54, 80130 Joensuu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.

Työnhakijarekisterin tietoja säilytetään maksimissaan kahden vuoden ajan tietojen viimeisestä päivityksestä, merkinnästä tai käyttämisestä.