Laatujärjestelmät

STANDARDIEN TÄYTTÄMISESTÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Miksi laatujärjestelmiä on niin vaikea saada toimimaan käytännössä?

Tyypillisimmät virheet tehdään jo rakennusvaiheessa: lähdetään täyttämään vain jonkin tietyn standardin vaatimuksia, kirjataan liikaa ohjeita, henkilökunta ei ole mukana rakentamisessa ja projektit ovat kestoltaan aivan liian pitkiä.

Laatujärjestelmän tarkoituksena on konkretisoida liiketoiminnan johtamisen käytännön tehtävät. Lähtökohtana on yrityksen omat tavoitteet, joiden toteuttamiseksi henkilöstön kanssa yhdessä rakennetaan tarvittavat menettelytavat sekä juurrutetaan organisaatioon jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Laatujärjestelmän kehitysprosessi on johtamisen ja toiminnan kehittämisen projekti. Rakennamme uusia järjestelmiä ja päivitämme olemassa olevia yhdessä sovituilla painopisteillä yli 100 projektin kokemuksella.

Yksittäisten vaatimusten täyttämiseksi kehitämme aina organisaation johtamista. Tällä rakennetaan perusta vaatimusten toteuttamiselle ja seurannalle. Kehitysprosessimme on tiivis kokonaisuus, jossa ei ole mitään turhaa. Sertifiointikelpoinen laatujärjestelmä on valmis jo 6 kuukaudessa.

Osaamisalueemme:

 • Laatu ja johtaminen ISO 9001:2015
 • Elintarviketurvallisuus ISO 22000:2005
 • Riskienhallinta ISO 31000:2011
 • Mittausten hallintajärjestelmä ISO 10012:2003
 • Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus SFS-EN 1090:2009
 • NATO:n laadunvarmistusjulkaisu AQAP
 • LEAN-johtamisjärjestelmät
   

Laatupäällikkö - osaamista ja lisäresurssi

Haluatko saada laatujärjestelmän ylläpidosta enemmän hyötyä? Kutsu laatupäällikkö käymään! Laatupäällikkö varmistaa jatkuvan parantamisen toteutumisen sekä toiminnan kehittämisen. Keskitytään vain olennaisiin asioihin aikaa tuhlaamatta. Samalla henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen kasvaa. Lisäksi laatupäällikkö on lisäresurssi sesonkiaikoina. Toimimme asiakasyritysten laatupäällikkönä sovitussa laajuudessa.

 • dokumentaation päivitykset
 • sisäisten auditoijien koulutukset
 • sisäisten auditointien toteutukset
 • johdon katselmukset
 • tuki ulkoisissa auditoinneissa
 
Tähän mennessä olemme toteuttaneet:
 • 137 johtamisjärjestelmää
 

 

Palvelut

lEAN
 

Haluathan unelmoida?

Lue lisää

Laatujärjestelmät
 

Haluatko päästä eroon perinteisestä laatujärjestelmästä?

Lue lisää

Profile - sähköinen johtamisjärjestelmä

Entä jos sinun ei tarvitsisi käyttää aikaa ohjeiden etsimiseen?

Lue lisää

Digitime web - verkkopalvelut

Tule löydetyksi!

Lue lisää