Johtaja, oletko byrokraatti? Vastauksia lisäämään ajattelun aihetta (2/2)

Johtaja, oletko byrokraatti?

Tässä tulee jatkoa aikaisempiin pohdintoihini johtajuudesta esittämieni kysymysten vastauksina.

Mihin pyrit johtajuudellasi?

Tähän vastataan usein ilman syvällisempää miettimistä: minulle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Näinhän se on. Siihenhän sitä pitää pyrkiä. Jos onnistumistasi mitataan vain organisaation taloudellisilla numeroilla, byrokratia hiipii väistämättä mukaan tekemiseen. Usein tavoitteiden saavuttamisen keinoina käytetään tehokkaampia koneita, laitteita, tietojärjestelmiä ym. teknisiä ratkaisuja kulujen karsimisia unohtamatta. Kuitenkin tosi asia on se, että pysyvä kilpailuetu saavutetaan ainoastaan sillä, että organisaatio oppii kehittämään omaa toimintaansa nopeammin kuin kilpailijansa. Kaikki muu on vain kilpavarustelua. Johtajan siis pitää pyrkiä kehittämään organisaationsa kulttuuri sellaiseksi, että toiminnan jatkuva kehittäminen on päivittäin esillä. Tämä tavoite ei toteudu juhlapuheita pitämällä, taulukkolaskentaohjelmaa käyttämällä tai määräyksiä ja suunnitelmia ilmoitustaululle nastoittamalla.

Koetko saavasi tukea organisaatioltasi?

Jos vastaat tähän kysymykseen kieltävästi tai et oikein tiedä, olet todennäköisesti byrokraatti, joka tekee päätökset yksin. Jos käytät tehokkaasti tärkeintä ”työkaluasi”, vuorovaikutusta, vastauksesi kysymykseen on mitä todennäköisimmin kyllä.

Tunnetko olevasi ongelmien ratkaisija?

Jos vastaat tähän kysymykseen empimättä kyllä, on suuri vaara, että olet byrokraatti. Asenne ongelmiin määrää, oletko itse ratkaisija vai mahdollistatko ratkaisun löytämisen olemalla mukana pohdinnassa.

Tunnetko alaisesi?

Jos olet lukenut aikaisemmat vastaukseni, tämä kysymys taitaa olla retorinen.

Tunnetko itsesi?

Jos et tutkiskele koko ajan myös omaa tekemistäsi ja käyttäytymistäsi, et tunne itseäsi. Itsensä tuntemisen katalysaattorina toimii vuorovaikutus toisten kanssa. Jatkuva toiminnan kehittäminen koskee myös omaa tekemistäsi ja asennoitumistasi toisiin. Jos et tunne itseäsi ja tunnista ominaisuuksiasi suhteessa toisiin, olet byrokraatti.

Onko sinulla unelmia?

Jos sinulla ei vielä ole työhösi ja varsinkin johtamasi organisaation kulttuuriin liittyviä unelmia, olet byrokraatti. Ala unelmoida! Aikaa siihen löytyy, kun unohdat turhan byrokratian.

Kysyn vielä kerran: Mihin pyrit johtajuudellasi? Jos organisaatiokulttuurin muuttaminen jatkuvan kehittämisen ja parantamisen suuntaan tuntuu mahdottomalta, älä masennu, vaan hanki apua ja lähde toteuttamaan unelmaasi pienin askelin!

Mukavaa syksyä toivotellen,

Jorma Hänninen
Jorma Hänninen Sunprofile Oy
Kommentit:
21.09.2018 18:34 |
Teksti oli hyvä. Useammassa firmassa työskenneltyäni(alaisena) on tullut törmättyä juuri siihen että tuijotetaan vaan taulukoita ja muu unohtuu. Pienillä muutoksilla saa isoja asioita muutettua. Kiitos hyvästä 2pv. Koulutuksesta :)


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin