Johtaja, oletko byrokraatti? Vastauksia lisäämään ajattelun aihetta (1/2)

Johtaja, oletko byrokraatti?

Edellisessä blogissani halusin herätellä johtajia ja miksipä ei myös alaisia ajattelemaan johtajuutta ja sen byrokraattisuutta. Tässä kirjoituksessa esitän mielipiteitäni muutamaan ensimmäiseen kysymykseen.

Koetko olevasi johtaja ja onko sinulla alaisia?

Yhdistin nämä kaksi kysymystä, koska ne liittyvät oleellisesti toisiinsa. Jos vastauksesi ensimmäiseen on kyllä ja toiseen ei, olet byrokraatti ja oikeastaan et ole johtaja laisinkaan. Vain ihmisiä johdetaan. Asioita järjestellään ja tietoa luovutetaan tai hankitaan.

Mikä on mielestäsi johtajan tärkein tehtävä?

Edellisen kysymyksen vastauksen perusteella perusvaatimus johtajuudelle on alaiset. Johtajan tärkein tehtävä on siis vaikuttaa alaistensa tekemiseen ja tekemisen edellytyksiin. Jos vastasit, että tähdellisintä on saavuttaa sinulle annetut taloudelliset tavoitteet (numeroina), olet ainakin lähes byrokraatti.

Mikä on mielestäsi johtajan tärkein työkalu?

Toteuttaakseen tärkeintä tehtäväänsä, johtajan pitää olla vuorovaikutuksessa alaistensa kanssa. Tärkein ”työkalu” tai pikemminkin keino on vuorovaikutus, joka on aina kaksisuuntaista. Luoja suuressa viisaudessaan antoi meille kaksi korvaa ja vain yhden suun. Niitä pitäisi käyttää lukumääriensä suhteessa. Jos useimmiten julkaiset alaisillesi vain tiedoksiantoja, suunnitelmia, tunnuslukuja jne. ilman todellista ja rehellistä vuorovaikutusta, olet byrokraatti.

Miten mitataan onnistumistasi ja millaisia tavoitteita asetat alaisillesi?

Yhdistin taas kaksi toisiinsa oleellisesti liittyvää kysymystä, koska vastaukset niihin hyvin usein ovat samanlaisia. Lähes aina johtajalla on johtaja. Tyypillisesti tavoitteet esitetään johtajalle organisaation tehokkuutta kuvaavina (talouden) lukuina, jotka hän vyöryttää ehkä hivenen pilkottuna lähes sellaisenaan alaisilleen. Haiskahtaa byrokratialta. Johtajan pitäisi miettiä, miten tavoitteiden saavuttamisen esteet poistetaan ja käyttää ratkaisujen löytämiseen tärkeintä työkaluaan: alaisten tavoitteet pitää olla konkreettisia, päivittäistä tekemistä ohjaavia, yhdessä pohdittuja ja kehityksen esteitä poistavia.

Jatkan vastauksieni kirjoittelua seuraavassa blogissani.

Mukavaa syksyä toivotellen,

Jorma Hänninen
Jorma Hänninen » Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin