Joensuulainen Sunprofile Oy Laajentaa Etelä-Suomeen, yhteistyökumppaniksi kouluttaja ja kilpailukyvyn kehittäjä AEL

LEAN-tehdas nostetaan kumipyörien päälle ja viedään Helsinkiin jo ensi tammikuussa

Mobiili LEAN Tehdas® starttaa ensi vuoden alussa, kun Sunprofile Oy ja AEL käynnistävät yhteistyön. Tavoite on täsmälleen sama kuin koko LEAN-ajattelussa: arvon tuottaminen asiakkaalle. LEAN-valmennus tapahtuu tehtaassa, joka mobilisoidaan Joensuusta AEL:n tiloihin Helsinkiin. Valmennus on ketterästi ja tehokkaasti koko pääkaupunkiseudun yritysten ja organisaatioiden hyödynnettävissä yksityisistä julkisiin toimijoihin.    

Joensuulainen Sunprofile Oy perusti ensimmäisen LEAN Tehtaan® Joensuuhun vuonna 2013. Viime vuonna yhtiö avasi LEAN-tehtaan Jyväskylään. Jatkossa myös Helsinkiin kaavaillaan pysyvää LEAN-tehdasta. Helsingin Malminkartanossa sijaitsevan AEL:n kampuksen mainiot tilat ja hyvät kulkuyhteydet palvelevat ketterästi pääkaupunkiseudun laajaa asiakaskuntaa.

Sunprofilen toimitusjohtaja Jyrki Koukkari on yhdessä yrityksensä kehitysasiantuntijoiden kanssa onnistunut brändäämään Joensuusta todellisen LEAN Cityn.

– Kun aloitimme LEAN-valmennusten tarjonnan, filosofia oli vasta muutamille tuttu. Kuluneiden neljän vuoden aikana LEAN on lyönyt itsensä läpi. Eikä ihme, tuottavuuden parantaminen on suomalaisessa yhteiskunnassa kaiken läpitunkeva teema. Yksityinen tai julkinen sektori ja toimiala mikä tahansa, niin tuottavuutta on pakko nostaa ja kannattavuutta parantaa, jos mielimme pärjätä, Jyrki Koukkari muistuttaa.

AEL-kumppanuus luonteva väylä pääkaupunkiseudun markkinoille

Monialaisten koulutuspalvelujen tarjoajana sekä osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäjänä AEL kohtaa vuosittain lähes 20 000 asiakasta. Ammatillisen osaamisen kehittäminen on toiminnan keskiössä sen lisäksi, että AEL tarjoaa myös työelämän peruskoulutusta. AEL:n kehitysvastaavan Iikka Upanteen mukaan monialainen kehittämistoiminta on jatkossa yhä vahvempi osa yli 90 vuotiaan organisaation palvelutarjontaa.

AEL on jo useamman vuoden ajan toteuttanut erilaisia kehityshankkeita LEAN-ajattelun mukaisesti. Yhteistyö Sunprofilen kanssa tuo kaivattua lisävoimaa kilpailukyvyn kehittämiseen Suomen vilkkaimmalla talousalueella.  

– AEL haluaa jatkossakin olla aktiivisesti mukana suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa. Yhdessä Sunprofilen kanssa meillä on osaaminen, asenne, näytöt kehittämistyön vaikuttavuudesta sekä alueen vahva tuntemus. Suomi on tulvillaan toimialoja, yrityksiä ja organisaatioita, jotka kaipaavat tuoreita tulokulmia toimintansa kehittämiseen ja tuloksentekoon, Upanne painottaa.

LEAN pähkinänkuoressa

LEANissä on kyse jatkuvasta yrityskulttuurin ja johtamisen kehittämisestä. Keskiössä on asiakas. LEAN-ajattelu konkretisoi asiakkaan aseman: hukka ei tuota lisäarvoa maksavalle asiakkaalle. Hukalla on monta salakavalaa ilmenemismuotoa: odottamista, kuljettelua, siirtelyä, ylituotantoa, virheellisiä laskuja, turhaa raportointia, asiakirjojen ja tavaroiden etsimistä, pätkiviä nettiyhteyksiä. Hukan taklaamiseen LEAN tarjoaa useita erilaisia työkaluja.

– LEAN on jatkuvaa parantamista, jossa myös asiakas on keskeinen tuotekehitykseen osallistuja. Asiakasta kuunnellaan. Aikaa kuuntelemiseen jää enemmän, kun turhat päällekkäiset hommat ja rutiinit karsitaan pois. Olennaista on muistaa, että LEAN-filosofia koskee kaikkia organisaation tasoja pomoista duunareihin ja asiantuntijoista arjen suorittajiin, Koukkari kiteyttää.

Sekä Koukkari että Upanne pitävät erittäin tärkeänä sitä, että myös ihan pienet yritykset pääsevät hyödyntämään LEANiä toimintansa kehittämisessä. LEAN on myös yksinyrittäjän työkalu.

Lisätiedot

Sunprofile Oy
Jyrki Koukkari
toimitusjohtaja
P. 0400 700 150           

AEL
Iikka Upanne
kehitysvastaava, liiketoiminta ja prosessit
P. 050 364 1808
 

TUTUSTU LEAN TEHTAASEEN® LUE LISÄÄ LEANISTA

Sunprofile Oy
Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin