Johdatko päivää vai johtaako päivä?

Keskeinen teema ja puheenaihe leanin ympärillä on päivittäisjohtaminen. Asiayhteydessä käsitellään ja esitellään usein tuotannon kanban-tauluja. Mitä uutta, eikö päivää ole johdettu aina ennenkin? Onko tarkoitus hylätä jo vuosia käytössä olleet tietopohjaiset tuotannonohjausjärjestelmät eli ERPit sekä niihin sijoitetut investointieurot?

Tässä kohtaa voidaan mennä vipuun ja päättää aiheesta keskustelu kunnolliseen siiliväittelyyn! Ennen projektitoiminnan tai tuotannon johtamisen yksinkertaistamista tulee ensin laittaa tuotteistus, speksit ja prosessien tasapainotus kuntoon. Tämän jälkeen on eväät sekä hyötyjen kotiuttamismahdollisuudet "uudelle vanhanaikaiselle" visuaaliselle tuotannonohjaukselle, kanbanille. Itseisarvo ei ole järjestelmä, vaan mikä on helpoin tapa organisaatiolle hallita, johtaa ja vähentää vaihtelua.

Visuaalinen korttiohjaus toimii prosessitiimin yhteisenä työtauluna, jossa tuotteistettua ja tasapainotettua yksikköä kuvaa yksinkertainen kanban-kortti. Korttien avulla ja niiden siirtelyllä nähdään havainnollisesti tilauskanta sekä siitä viikoittain lukittu viikon työkuormitus. Viikkotaulu syntyy tiimin viikkopalaverissa ja kortteja voidaan liikuttaa taululla työn etenemisen mukaan. Valmiita ratkaisuja ei ole, ne tulee rakentaa kuhunkin prosessiin ja tarpeeseen omansa. Perusideat ja ratkaisut ovat koettuja ja tarvikepohjia on ostettavissa.

Mitä hyötyä? Työnsuunnittelu siirtyy työnjohtajan toimistosta tiimin yhteiseksi tehtäväksi. Avoimuus lisää keskustelua, henkilöstön yhteishenkeä ja parantaa työmotivaatiota. Taulusta nähdään nopeasti tuotannon tila ja siitä paljastuvat myös nopeasti mahdolliset toimitusongelmat. Taulu on myös myynnin ja tuotannon välinen adapteri, joka ohjaa pois tasapainoa järkyttävästä sooloilusta.

Monissa tuotantoprosesseissa on päästy siihen, että arjen työnsuunnittelu, kuormitus ja seuranta tapahtuvat ilman tietojärjestelmiä. Yhtiöissä, joissa leanin perusasiat on laitettu kuntoon ja on luotu visuaalinen ohjausmalli, ei ole haluttu palata entiseen. Olkoon tämä riittävä peruste visuaalisen johtamisen ja kanban-taulujen hyödyistä.

Markku Paloniitty
Markku Paloniitty Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin