Kun vanhat keinot eivät vain riitä!

Viime aikoina olemme pohtineet ankarasti osaamisen johtamista. Millaista käytännön päivittäistä osaamista organisaatiot tarvitsevat ja millainen rooli henkilöstötehtävissä työskentelevillä pitäisi olla? Esimerkillisesti johdetuissa organisaatioissa on hoidettu viimeisen päälle mm. seuraavat henkilöstöön liittyvät asiat: lakisääteiset asiat, toimenkuvat, rekrytoinnit, perehdyttäminen, työnopastaminen, osaamiskartoitukset, ammattiosaaminen, monitaitoisuus, kehityskeskustelut, työhyvinvointi, yms. Lista on todella pitkä.

Tämä on ennen riittänyt, vaan ei riitä enää! Nyt vaaditaan seuraavan tason osaamista, jolla varmistetaan koko henkilöstön osaaminen ja osallistuminen kehitystyöhön ja sitä kautta vahvistetaan organisaation kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Tämä vaatii uudenlaista osaamista.

Uudet osaamistarpeet ovat uusia niin työtä johtaville esimiehille, työntekijöille kuin myös henkilöstötehtävissä työskenteleville. Ammattikielessä puhutaan sellaisilla termeillä kuin virtaustehokkuus, SIPOC, VSM, SPC, A3, 5S, PDCA, kanban, SMED, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, systeemiajattelu, jne. Myös tämä lista on pitkä.

Miten päivität organisaatiosi osaamisen tämän päivän tasolle ja kenen vastuulla se on organisaatiossasi? 

Jyrki Koukkari
Jyrki Koukkari » Sunprofile Oy
Kommentit:
25.02.2016 10:42 | Mika Vehviläinen
Erittäin asiallinen. Siinä on tosiaanbtekemistä että saadaan pk yritysten johto ihan oikeasti ymmärtämään että jos kehitysta halutaan, on todellakin tehtävä jotain ja "mielellään" systemaattisesti...aikaa varmasti jokaisessa yrityksessä on koska on aikaa kaiken näköiseen sähellykseenkin😉


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin