Keskusteleva yrityskulttuuri vai jämäkkää mittaamista

Mielestäni molempia tarvitaan, mutta mittaamiseltakaan ei voitane välttyä, koska sillä on niin moninainen rooli. Tätä keskustelua tosiaan käydään yrityksissä aina kun puhutaan mittareista ja mittaamisesta.

Esim. yrityksen nykytilan selvittämiseksi (mm. arvovirta-analyysi), yrityksen johtamiseksi, henkilöstön sitouttamiseksi ja ohjaamiseksi vision ja strategian tavoitteisiin, tarvitaan selkeitä tavoitteita ja mittareita tulosten osoittamiseksi. Myös asiakasarvon mittaamiseksi ja paljon muuhun.

Mittaaminen voidaan tehdä tehokkaaksi ja siten sen arvoa tuottamaton työmäärä on kovin pieni suhteessa muuhun asiakkaalle arvoa tuottamattomaan työhön verrattuna, joten tehostaminen kannattaa aloittaa jostain muusta kuin luopumalla mittaamisesta.

Jyrki Koukkari
Jyrki Koukkari » Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin