Voisiko LEAN strategian kehittämiseksi käyttää LEAN periaatteita?

Jotta LEAN strategian aloittamiselle ei tulisi liian suurta henkistä estettä suuresta ja loputtomasta työmäärästä johtuen, asia pitäisi voida pilkkoa pieniin paloihin ja päästä nopeasti jostain liikkeelle (jatkuva kehittäminen nopeasti ja pienin askelin). Sen jälkeen työ tekijäänsä opastaa.
Eli voiko tehdä sellaisen yksinkertaistuksen muutoksen käynnistämiseksi ja vanhasta ajattelusta poisoppimiseksi, että päätetään kulttuurimuutoksesta, jossa muutetaan ajattelu kapasiteetin käyttöasteen mittaamisesta virtaustehokkuuden mittaamiseen?

Edellä mainittuun päätökseen kulttuurinmuutoksesta tarvitaan yrityksen johdolta päätös sekä vahva sitoutuminen ja suunnan näyttäminen. Tämän johdosta näen tärkeänä LEAN kulttuurin valuttamisen ylhäältä alaspäin, toki kulttuuri kehittyy sitten koko organisaatiossa yhtä aikaa ja kehittymisen aikana muutosvoima siirtyy organisaation sisällä paikasta toiseen ko. hetken edellyttämällä tavalla (pullonkaulaohjaus).

Kulttuurimuutoksen (periaatteiden ymmärtäminen ja sitoutuminen) käynnistyminen käytännössä puolestaan varmistetaan valmennuksella, konkreettisilla esimerkeillä ja omalla oivaltamisella. Harjoitellaan virtaustehokkuuden periaatetta ja sen kehittämiseksi tarvittavia työvälineitä yksi kerrallaan kyseisen tehtävän ja tilanteen vaatimalla tavalla ja laajuudessa (ei kouluteta varastoon).

Tämän jälkeen organisaatiolta odotetaan tuloksia (mitataan edellä asetettuja virtaustehokkuuden tavoitteita), joiden valossa arvioidaan työvälineiden ja kulttuurin sopivuus, toimivuus ja kehittyminen.

Jyrki Koukkari
Jyrki Koukkari » Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin