LEAN ja laatujärjestelmät

LEAN ja laatujärjestelmät eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan toisiaan täydentäviä.

Laatujärjestelmästandardeissa korostetaan jatkuvan parantamisen ja kehittämisen merkitystä. Perinteisesti laatujärjestelmiin on kuvattu parantamisen menetelmät, mm. poikkeamaraportit. Hyvä kun on olemassa systematiikka, mutta se ei vielä yksin auta itse toiminnan kehittämisessä.

LEAN antaa oikean sisällön ja menetelmät jatkuvalle kehittämiselle. Varsinkin siinä vaiheessa, kun siitä on muodostunut yritykselle LEAN strategia, aivan kuten vaikka tuotekehitysstrategia.

Milloin LEANista on sitten tullut yrityksen strategia? Mielestäni siinä vaiheessa, kun johto on asettanut LEANille mittarit ja tavoitteet, joita koko organisaatio seuraa ja tekee jatkuvasti toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla tulee muuten hoidettua ympäristöasiatkin kuntoon, nimittäin kaikkea hukkaa poistamalla huolehditaan mitä suuremmissa määrin myös ympäristöstä.

Jyrki Koukkari
Jyrki Koukkari » Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin