Onko LEAN sama asia kuin valikoima työkaluja, esim. 5S?

Tiedotusvälineissä on nostettu esille työpaikoilla lisääntyneet siisteys- ja järjestelyprojektit.

Nämä eivät ole mikään uusi asia, sillä teollisuudessa nämä asiat ovat olleet arkipäivää ja käytössä kymmeniä vuosia. Toyotalla kehitettiin menetelmä, joka tunnetaan nimellä 5S. Suomalainen versio tästä on Tuttava.

Periaate molemmissa on sama. Päivittäisessä työssä tarvittavat asiat ovat lähellä ja hyvässä järjestyksessä, harvemmin tarvittavat kauempana helposti löydettävissä ja kaikki turha on poistettu. Järjestystä seurataan ja pidetään yllä jatkuvasti. Tavoitteena on tehokkuuden ja turvallisuuden lisääminen.

Varsinkin 5S – menetelmä liitetään Lean – filosofiaan ja on yksi toimiva työkalu hukkatyön poistamiseksi ja saavutetun tason ylläpitämiseksi. Kuitenkaan se, että meillä on käytössä jompikumpi edellä mainituista työkaluista, ei tee yrityksestä ”Lean-taloa.” Näin kuitenkin valitettavan usein luullaan asian olevan.

Leanissa keskeisintä on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Prosessi tulee tuntea ja mitata. Tavoite tulee olla kirkkaana mielessä. Tämän jälkeen valitaan tarkoituksenmukaiset työkalut. Näitä ei vedellä esiin kuin jäniksiä hatusta vaan harkitusti mittaukseen ja tutkimukseen perustuen.
 

Arto Pyykkö
Arto Pyykkö » Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin