Minä vai Me

Leanissa toiminnan vaihtelu on suurin tasaisen virtauksen este.

Vaihtelusta valtaosa aiheutuu muutamista tekijöistä, joista yksi on prosessissa työskentelevät henkilöt. Lomat, työajan lyhennykset, sairauspoissaolot ja liukumat vaikuttavat tekijöiden määrään ja aiheuttavat epätasapainoa. Mikäli itse työn tekemistä ja sen aikana tapahtuvaa liikettä ei ole tutkittu ja tältä pohjalta kehitetty sekä standardoitu, syntyy myös tästä merkittävää vaihtelua.

Työtavat vakioimalla saadaan luotua työkohtainen standardi, jolloin työ tehdään aina samalla tavoin ja samassa järjestyksessä riippumatta työn tekijästä. Tällä vaikutetaan huomattavasti laatuun sekä vaihtelun määrään.  Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää tarkkoja työohjeita sekä huolellista perehdyttämistä sekä koulutusta. Näin toimien henkilöiden vaihtuminen työvaiheessa ei aiheuta epätasapainoa.

Suurin muutos kuitenkin vaaditaan henkisellä puolella. Kun haetaan tasaista virtausta ja lyhyempää läpimenoaikaa, resurssien samanaikainen käytettävyys työvaiheessa korostuu. Tällöin tiiminä tulee päättää, miten työaikajärjestelyt hoidetaan. Tarvittavat henkilöt tulee olla paikalla samanaikaisesti, koska puuttuvat resurssit aiheuttavat vaihtelua.

Suurin kysymys, jonka jokainen joutuu itselleen esittämään on: Minä vai Me?

Arto Pyykkö
Arto Pyykkö » Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin