”Mistä oikea energiajuoma?”

LEAN ydinasian sisäistyksen jälkeen, ei kokemukseni mukaan yrityksessä kukaan kyseenalaista sen tuomia mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Tarve ja tahtotila muutokseen ovat selkeät.  Olen usein pohtinut, että miksi muutoksen vieminen loppuun on kuitenkin niin haastava tehtävä.  Ehkä yksi syy tähän voi olla, että muunnos LEAN-kulttuurin on kuin johtamisen ”gradu”. Vastassa on henkilöstön asenneilmaston uudistaminen, tieto- ja taito tason kohottaminen, muutostarpeet organisaatiossa sekä monien vanhojen rakenteiden purkutarpeita. Näitä ovat mm. ohjaustapa, tuotannon layout sekä johtamisjärjestelmä. Muutos on siis paljon energiaa vaativa prosessi, joka edellyttää hallitukselta 100% tuen, johdolta uskoa, jaksamista, esikuvaa, panostusvalmiutta sekä kärsivällisyyttä. Mikäli näihin seikkoihin ei varauduta alussa riittävästi, vaan lähdetään ”teoriahumalassa” matkaan, voi energia loppua, visio kadota ja voimat ehtyä.

Mutta rohkaisen matkalle. Minulla on tuore kokemus onnistuneesta LEAN-projektista. Projekti aloitettiin keväällä 2014 ja 7 kuukauden kuluttua aloituksesta, yhtiössä käynnistyi LEAN-tuotanto. Mitä saavutettiin? Tuoteperheen läpimenoaika putosi kolmasosaan lähtötilanteesta, varaston arvo puolittui, luotiin uusi visuaalinen tuotannon ohjaustapa, tilat selkeytyivät, tehtävät vakioitiin ja kaikki turha paperi sekä informaatio poistettiin tuotannosta. Samalla tuotanto-organisaatio uudistui ja joistakin työntekijöistä tuli tiiminvetäjiä. Mitä maksoi? Henkilöstön koulutuskustannukset olivat 15000€, konsulttikulut 7000€, projektitiimin työpanos noin 50000€ sekä tuotannolliset investoinnit alle 5000€.

Minulla on myös toinen tuore projektikokemus, jossa tuoteperheen läpimenoaika lyheni 30 päivästä 1 päivään, mutta siitä joskus toiste lisää. Tsemppiä!

Markku Paloniitty
Markku Paloniitty Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin