Mielen muutos

Liiketoimintaympäristön muutosten ja yhä kiristyvän kilpailutilanteen myötä ovat yritykset ja liikelaitokset joutuneet vaikeisiin valintatilanteisiin, joissa on päätetty tulevaisuuden strategisista valinnoista. Yhä useammat ovat lähteneet pidemmän tähtäimen muutosten tielle ja valinneet mallikseen Lean-ajatteluun perustuvan kokonaisvaltaisen työyhteisön kehittämisen. Merkittävä päätös, joka ansaitsee hatun noston niille päättäjille, joilla on riittänyt luottamusta tarttua tähän kehittämisen malliin. Uskon vahvasti, että valinta on oikea ja kannustan muitakin päättäjiä ja työyhteisöjä tähän valintaan.

Matkalle lähdettäessä viesti henkilöstölle on oltava niin vahva ja vakuuttava, että kaikki ymmärtävät vaihtoehtojen mahdottomuuden. Viesti on johdon päätös ja se sisältää ehdottoman sitoutumisen. Päätös on myös johdon luottamuksenosoitus työntekijöille siitä, että heidän ammattitaitoaan arvostetaan ja uskotaan yhteisen tekemisen henkeen ja asenteeseen.

Lean-ajattelussa keskitytään hukan poistamiseen ja virtauksen parantamiseen. Hukan poistamista on tavoiteltu aikaisemminkin, eikä se asiana ole uusi. Ero on siinä mihin hukan poistaminen kohdistetaan ja miten sitä käsitellään niin, että muutoksista tulee pysyviä. Siirtyminen pelkästä resurssitehokkuuden ajattelusta virtaustehokkuuden parantamisen malliin vaatii koko henkilöstöltä perusteellisen ajattelutavan muutoksen. Mielen muutos ei tapahdu hetkessä, sille on annettava mahdollisuus onnistua. Tarvitaan resurssit, riittävästi aikaa ja paljon työtä.

Ajattelumallin muutos ravistelee niin voimakkaasti vanhoja juurtuneita tapoja ja ajatuksia, että se antaa samalla mahdollisuuden myös yrityskulttuurin hiomiseen. Lean:in keskeisiä oppeja pitkällä tähtäimellä on myös henkilöstön opettaminen ja oppiminen jatkuvan parantamisen yrityskulttuuriin. Mielestäni tätä mahdollisuutta ei kummankaan osapuolen kannata hukata.

Muutoksissa on nähtävä onnistumisen mahdollisuus ja päästettävä irti vanhasta. Tämän jouduin itsekin tekemään, enkä ole oman Lean-matkani alkua katunut.

Jarmo Itkonen
Jarmo Itkonen Sunprofile Oy


 
   
  
 
Tutustu muihin blogikirjoituksiin